Samenwerking in clinical trials en onderzoek

Wij werken samen met zorgverleners om nieuwe geneesmiddelen en vaccins te ontwikkelen. Dankzij deze relaties krijgen wij inzicht in de behoeften van patiënten en de voordelen en risico's van onze producten.

Zorgverleners helpen ons potentiële vrijwilligers te vinden voor klinische onderzoeken, het onderzoeksgeneesmiddel of -vaccin toe te dienen aan patiënten, en de resultaten te controleren. Dit unieke medische inzicht en begrip is cruciaal voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

De kern van deze relaties is een gemeenschappelijke zorg voor de verbetering van de gezondheid van patiënten, met transparantie, respect, integriteit en patiëntgerichtheid als onze waarden.

Alle zorgverlerners die met ons samenwerken hebben een contract en worden betaald voor hun werk in deze klinische trials. Deze betaling dekt hun tijd, plus de kosten van analyses die ze misschien moeten doen om de geschiktheid van een patiënt en de werkzaamheid van de behandeling te kunnen bepalen.

Ons beleid

Al ons werk met zorgverleners is gebonden aan strikte beleidsregels. Hierin staat dat: 

  • alle onderzoekers van klinische trials uitsluitend worden geselecteerd op hun kwalificaties om hoogstaand klinisch onderzoek te kunnen uitvoeren
  • het wel of niet gebruiken van GSK-producten door een persoon in het verleden geen rol mag spelen bij de besluitvorming om hem/haar aan te nemen als onderzoeker in een klinische trial
  • geen vergoeding wordt geboden of gedaan ter beïnvloeding van zijn/haar oordeel met betrekking tot het opnemen of behouden van een patiënt in een klinisch onderzoek
  • geschenken aan beroepsbeoefenaars die betrokken zijn bij onderzoeksprojecten voor GSK niet zijn toegestaan
  • alle betalingen aan beroepsbeoefenaars dienen te zijn vastgelegd in een contract
  • een betaling de reële marktwaarde van het uitgevoerde werk en de verleende diensten moet weerspiegelen.

Daarnaast verplichten we onszelf om openbaar te maken wat de onderzoeksvergoedingen zijn die aan zorgverleners en hun instituut worden betaald voor het uitvoeren van klinisch onderzoek.