Europa

In Europa, en overal op de wereld, groeit de maatschappelijke verwachting dat bedrijven, organisaties en individuen op transparante wijze opereren. Dit geldt voor relaties tussen de farmaceutische industrie, zorgverleners en medische organisaties waar alle interacties met integriteit en transparantie zouden moeten plaatsvinden.

GSK onderschrijft volledig de Code on the disclosure of individual transfers of value from pharmaceutical companies to healthcare professionals and healthcare organisations van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Wij denken dat dit meer inzicht zal geven in hoe partners in de farmaceutische industrie samenwerken met zorgverleners en medische organisaties, en dit zal leiden tot meer vertrouwen in de manier waarop sector en medische wereld samenwerken.

Samenwerking sector en medische wereld

Het belang van samenwerking tussen sector en zorgverleners

Samenwerking tussen farmaceutische bedrijven, regelgevers, zorgverleners, medische organisaties en patiënten is cruciaal voor duurzame verbetering van de gezondheidszorg. Deze relaties hebben al vele innovatieve nieuwe geneesmiddelen opgeleverd en verandering gebracht in de manier waarop ziekten ons leven beïnvloeden.

Zorgverleners zijn altijd zeer gerespecteerde partners van GSK geweest en blijven dat ook altijd. Als deskundigen in de praktijk verschaffen ze ons wetenschappelijke en medische kennis uit de eerste hand, en een uniek inzicht in patiëntenzorg.

Deze samenwerking is fundamenteel voor de ontwikkeling van de medische wetenschap en draagt bij aan de vervulling van uiteenlopende medische behoeften van patiënten en het publiek.

Zorgverleners zijn altijd zeer gerespecteerde partners van GSK geweest en zullen dat ook altijd blijven

Steun aan meer transparantie in Europa

In de afgelopen jaren zijn we begonnen met het openbaar maken van informatie, op individuele basis of in een overzicht, met betrekking tot geldstromen naar beroepsbeoefenaars en medische organisaties in diverse landen. 

In Europa gebeurt dit in Denemarken, Frankrijk, Portugal, Nederland, Slowakije en Groot-Brittannië. Op internationaal vlak gebeurt dit in Australië, Japan en de VS, en in Canada worden voorbereidingen getroffen voor de publicatie van betalingen in 2017. 

Het initiatief voor openbaarheid van informatie van de EFPIA bouwt voort op deze nationale initiatieven, in het kader van een beweging in de richting van meer transparantie.

Bedrijven die lid zijn van de EFPIA hebben onder de Disclosure Code beloofd vanaf 2016 openbaarheid te verschaffen over hun geldstromen naar beroepsbeoefenaars en medische organisaties in verband met receptgeneesmiddelen op individuele basis (verzamelde gegevens alleen bij uitzondering).

Hieronder vallen ook bijvoorbeeld vergoedingen van reis- en registratiekosten voor het bijwonen van medische congressen, honoraria van beroepsbeoefenaars voor speaker-arrangementen of voor het leiden van bijeenkomsten, en subsidies voor medische organisaties. Betalingen aan beroepsbeoefenaars en medische organisaties voor activiteiten die te maken hebben met onderzoek en ontwikkeling zullen als totaalbedrag worden gepubliceerd.  

De eerste publicaties moeten voor 30 juni 2016 gedaan zijn, voor betalingen in 2015. Deze informatie moet worden gepubliceerd op een openbaar platform. Dit kan de eigen website van een bedrijf zijn of, zoals in diverse landen het geval zal zijn, een centraal platform waarop de gegevens van verschillende bedrijven worden samengebracht.

Onze benadering van openbaarheid via EFPIA

In de afgelopen tien jaar hebben we het traditionele bedrijfsmodel aangepakt door als eerste onze transparantie rondom gegevens van klinische onderzoeken te vergroten (we hebben ons bijvoorbeeld als eerste opgegeven voor de All Trials Campaign); als eerste onze steun uit te spreken voor patiëntenorganisaties; en als eerste de individuele sales targets voor medisch vertegenwoordigers af te schaffen.

Vanuit deze gedachte zullen we de EFPIA Disclosure Code implementeren. Uitgaande van het principe “geen toestemming voor publicatie, geen contract”, kunnen we publicaties op individueel niveau mogelijk maken en stimuleren. In de praktijk betekent dit:

  • Waar individuele bekendmaking vereist is onder de EFPIA Disclosure Code zullen we actief de benodigde toestemming proberen te verwerven van elke beroepsbeoefenaar die met ons samenwerkt.
  • We zullen niet samenwerken met beroepsbeoefenaars wanneer geen toestemming is verleend. Waar toestemming is verleend maar vervolgens weer ingetrokken, zullen we niet samenwerken met die beroepsbeoefenaar aan activiteiten die betrekking hebben op de individuele publicatie gedurende een periode van een jaar.

Verder dan transparantie

We willen verder gaan dan de vereisten in de EFPIA Disclosure Code, en daarom streven we naar nog meer industry leading changes to our business model.

Een van onze meest recente veranderingen is de beloning die onze medisch vertegenwoordigers ontvangen voor klantenservice en wetenschappelijke kennis in plaats van individuele sales targets. Met ingang van januari 2016 stoppen we ook met het betalen van zorgverleners voor het houden van presentaties over onze receptgeneesmiddelen of ziektegebieden ten overstaan van een publiek dat kan voorschrijven of dat het voorschrijven kan beïnvloeden.

In plaats daarvan gaan we ervoor zorgen dat onze eigen artsen meer tijd krijgen voor het uitwisselen van expertise en het beantwoorden van vragen van andere beroepsbeoefenaars. We zijn ook bezig met de ontwikkeling van nieuwe digitale en real-time applicaties ter verbetering van de informatieverstrekking aan zorgverleners en we hebben fondsen voor onafhankelijke organisaties die op hun beurt zorgverleners kunnen selecteren voor het bijwonen van congressen in het kader van medische scholing.

Voor niet-promotionele activiteiten blijven we samenwerken met zorgverleners en ze hier ook voor betalen. Hierbij valt te denken aan de uitvoering van klinisch onderzoek en advies over de klinische relevantie en de juiste communicatie van onze onderzoeksresultaten, plus identificatie van nieuwe onderzoeksgebieden.

Deze interacties zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de geneesmiddelen die we ontwikkelen, aansluiten bij de behoeften van patiënten.

Wat betekent dit voor patiënten?

Wij zijn van mening dat onze continue inspanningen voor meer transparantie en onze nieuwe manier van samenwerken met zorgverleners voor meer vertrouwen zal zorgen bij het publiek, namelijk het vertrouwen dat de sector handelt in het belang van de patiënt, en meer begrip zal kweken voor het belang van samenwerking tussen farmaceutische bedrijven en de medische wereld.