Publicatie van betalingen aan zorgverleners

Met ingang van januari 2016 zijn wij gestopt met het uitbetalen van vergoedingen aan zorgverleners voor het houden van presentaties over receptgeneesmiddelen en vaccins ten overstaan van een publiek dat kan voorschrijven of dat het voorschrijven kan beïnvloeden. We stoppen ook met het bieden van rechtstreekse financiële ondersteuning aan individuele beroepsbeoefenaars voor het bijwonen van medische conferenties.

We weten dat het belangrijk is dat we transparant zijn en de patiënt centraal stellen bij elke beslissing die we nemen.

In veel landen publiceren we al wat we betalen aan zorgverleners. Zo publiceren we de vergoedingen in Australië, Frankrijk, Nederland, Portugal, Slowakije, Japan, Groot-Brittannië en de VS in overeenstemming met de nationale wetgeving of gedragscodes van de bedrijfssector.

Transparantie

We blijven ons inzetten en hardmaken voor meer transparantie in andere landen nu ook de bedrijfssector en/of overheden specifieke richtlijnen voor openbaarmaking opstellen - bijvoorbeeld via de transparantieregels (de zogenaamde Disclosure Code) van de European Federation of Pharmaceutical Industry Association (EFPIA).

We blijven ook werken aan de publicatie van totaalcijfers op mondiaal niveau met betrekking tot betalingen aan zorgverleners voor activiteiten als advisering en klinisch onderzoek.

Lees meer over onze visie ten aanzien van transparantie en openbaring van betalingen aan zorgverleners in Europa. 

In Het Transparantieregister doen we onze openbaarmaking voor Nederland, in lijn met de EFPIA code en de Code Reclame Geneesmiddelen.

Betalingen voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zijn geen onderdeel van het Transparantieregister en worden daarom voor GSK Nederland afzonderlijk vermeld.