Interactie met zorgverleners

In al onze interacties met zorgverleners is het onze prioriteit om transparant te zijn over ons werk, onze activiteiten integer uit te voeren en altijd de belangen van patiënten voorop te stellen.

Als het gaat om de verstrekking van accurate, hoogstaande informatie over receptgeneesmiddelen en vaccins aan zorgverleners vervullen farmaceutische bedrijven een belangrijke rol.

Deze relatie is fundamenteel voor de ontwikkeling van de medische wetenschap en om tegemoet te kunnen komen aan de medische behoeften van patiënten en het publiek

De relatie tussen zorgverleners en sector is fundamenteel voor de ontwikkeling van de medische wetenschap

We zijn van mening dat deze relatie fundamenteel is voor de ontwikkeling van de medische wetenschap en om tegemoet te kunnen komen aan de medische behoeften van patiënten en het publiek.

We zien ook groeiende ongerustheid over de manier waarop de branche informatie en voorlichting beschikbaar stelt aan zorgverleners omdat dit gezien zou kunnen worden als ongepaste beïnvloeding van voorschrijfbeslissingen. 

Zelfs de perceptie van een belangenconflict kan het vertrouwen van patiënten in de informatie over geneesmiddelen die ze van hun arts krijgen, ondermijnen. We moeten er alles aan doen om dit te voorkomen.

Teneinde deze zorgen weg te nemen hebben we eind 2013 drie baanbrekende veranderingen bekend gemaakt in de manier waarop we samenwerken met beroepsbeoefenaars. We willen dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat wanneer ze een geneesmiddel of vaccin van GSK krijgen voorgeschreven van hun arts, deze beslissing gebaseerd is op degelijke wetenschappelijke en medische expertise. 

In de eerste plaats hebben we een nieuw beloningssysteem voor sales medewerkers ingevoerd:

  • Sinds januari 2015 wordt geen enkele sales medewerker met klantenrelaties, of zijn/haar leidinggevende, nog financieel geprikkeld op basis van individuele sales targets. Onze sales medewerkers worden nu gestimuleerd op basis van hun vakinhoudelijke kennis, de kwaliteit van de service die ze aan zorgverleners verlenen ter ondersteuning van betere patiëntenzorg, en een uitgebreider pakket aan bedrijfsbrede prestatiemetingen.

Ten tweede zullen we onafhankelijke medische voorlichting op andere manieren steunen:

  • We zijn van mening dat de branche een waardevolle rol te vervullen heeft in het helpen verstrekken van medische voorlichting over ziekte, diagnose en behandeling aan zorgverleners. Het belang dat wij hechten aan medische voorlichting is niet veranderd. We blijven deelname van zorgverleners aan wetenschappelijke conferenties steunen, maar op afstand, via onafhankelijke derde partijen. De derde partij zal de verzoeken rechtstreeks van beroepsbeoefenaars ontvangen en beslissen welke zorgverleners in aanmerking komen voor financiering. 

Op de derde plaats zijn we inmiddels gestopt met rechtstreekse betalingen aan zorgverleners om namens ons presentaties te houden: 

  • Om zorgen over ongepaste invloed op het gedrag van voorschrijvers weg te nemen en om meer transparantie in onze marketing en voorlichting te brengen, zijn we gestopt met betalingen aan beroepsbeoefenaars om namens GSK presentaties te houden over onze receptgeneesmiddelen en vaccins. In plaats daarvan ontwikkelen we nieuwe digitale, persoonlijke en real-time applicaties waarmee we de informatieverstrekking aan beroepsbeoefenaars kunnen verbeteren. De gespecialiseerde artsen die we bij GSK in dienst hebben, zullen meer tijd krijgen om met externe vakgenoten te overleggen en vragen te beantwoorden over onze geneesmiddelen. 

Zorgverleners blijven waardevolle partners voor GSK, en ook na 2016 zullen we doorgaan met het betalen van zorgverleners voor niet-promotionele activiteiten die we zonder hen niet zouden kunnen uitvoeren. Daarbij gaat het onder meer om:

  • Het uitvoeren van door GSK gesponsord klinisch onderzoek
  • Advisering en marktonderzoek waarmee wij essentiële kennis verwerven over specifieke ziekten en patiëntenzorg

Meer informatie over onze publicaties in het kader van transparantie.