Onze commitments

Onze commitments voor de toekomst hebben we op één lijn gebracht met onze waarden. Op deze manier proberen we leemten in de medische zorg wereldwijd aan te pakken.

Ruimte voor diversiteit en individuele verschillen

We blijven de diversiteit en individuele verschillen bij GSK op mondiaal niveau bevorderen.

Voortgang: Goede vorderingen

Percentage vrouwen in management gestegen van 41% naar 42%; ontwikkeling internationale normen om de prestaties van bedrijven op het vlak van arbeidsongeschiktheid te meten.

Accordeon sluiten

Inspirerende en gezonde werkplekken creëren

Doorgaan met het creëren van een werkomgeving die mensen inspireert om op een gezonde en veerkrachtige manier te groeien en te functioneren.

Voortgang: Volgens planning

We hebben preventieve gezondheidzorg verleend aan meer dan 14.000 werknemers en hun gezinnen in 15 landen; ruim 5.200 werknemers deden mee aan trajecten om het persoonlijke draagvlak te vergroten; letsel- en ziektepercentage is sinds 2013 gedaald met 4%.

Accordeon sluiten

Vrijwilligerswerk om verandering tot stand te brengen

Uitbreiding van vrijwilligerswerk om positieve verandering te brengen in gemeenschappen en mondiale gezondheid en tegelijkertijd te zorgen voor de ontwikkeling van individuen.

Voortgang: Goede vorderingen

98 werknemers hebben bij 39 non-profitorganisaties gewerkt via ons PULSE programma; we hebben een Volunteer Ambassador Network opgezet in 30 landen om lokale programma's te ontwikkelen. Lees er meer over op onze corporate website

Accordeon sluiten