Onze aarde

Om ook in de toekomst onze producten te kunnen blijven leveren aan patiënten en consumenten, moeten we de natuurlijke hulpbronnen die we nodig hebben voor de productie ervan nu beschermen.

We willen de impact op het milieu van onze activiteiten en producten tijdens hun gehele levenscyclus terugbrengen.

We hebben ambitieuze doelen gesteld om CO2, water en afval in onze waardeketen terug te dringen. Deze doelen hebben betrekking op het gehele proces: vanaf de werving van grondstoffen en de impact van onze eigen laboratoria en fabrieken, tot hoe patiënten en consumenten met onze producten omgaan.

Koolstofdioxide

Ons langetermijndoel is om in 2050 een CO2-neutrale waardeketen te hebben. We verminderen onze operationele uitstoot en proberen samen met leveranciers en consumenten de uitstoot te verminderen die ontstaat bij de werving van grondstoffen en het gebruik van onze producten. Dit betekent dat we ons niet alleen richten op de uitstoot in de waardeketen, maar dat we ook kijken naar technologieën die zuiniger omgaan met de grondstoffen die we nodig hebben om onze producten te maken.

Water

In onze onderzoekslaboratoria, productiefaciliteiten en kantoren verbruiken we minder dan 15 miljoen m3 water per jaar. We zoeken doorlopend naar nieuwe mogelijkheden om ons waterverbruik verder terug te dringen. We verbruiken minder water door efficiënte schoonmaakprocedures, door lekkage op te sporen en te repareren en door te investeren in efficiënte apparatuur. Een voorbeeld hiervan is onze site in Nairobi Kenia: hier vangen we water op om het opnieuw te gebruiken en installeerden we een efficiënt waterverwarmingssysteem. Het resultaat is een reductie van 16% op het waterverbruik.

Afval en andere gevolgen voor het milieu

Het is ons doel om in 2020 ons bedrijfsafval te halveren. We werken aan het verwerken en hergebruiken van afval en het opwekken van energie uit afval. In 2017 kwam slechts 4% van de 136.000 ton afval op de afvalstortplaats terecht. We gaan door met het zoeken van manieren om afval te verminderen om ons doel voor 2020 te behalen.

Samenwerken met leveranciers

We realiseren ons dat de gevolgen van de productie van onze producten en medicijnen veel verder reiken dan alleen onze eigen activiteiten: 40% van onze CO2-voetafdruk ontstaat in onze toeleveringsketen. Ons streven om de gevolgen voor het milieu te beperken, reikt dan ook verder dan alleen onze eigen activiteiten. We werken daarom nauw samen met onze leveranciers om manieren te zoeken waarmee we de impact die wij gezamenlijk hebben op onze natuurlijke leefomgeving te verkleinen.