Infanrix hexa

Difterie (D), tetanus (T), pertussis (acellulair, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (geïnactiveerd) (IPV) en Haemophilus influenzae type b (Hib) geconjugeerd vaccin (geadsorbeerd)

Wat is Infanrix hexa?

Infanrix hexa is een combinatie vaccin tegen difterie (kroep), tetanus (kaakkramp), pertussis (kinkhoest), hepatitis B, poliomyelitis (polio) en Haemophilus Influenzae type b (Hib). De werkzame bestanddelen in Infanrix Hexa zijn onschadelijk gemaakte gifstoffen van de difterie-, en de tetanusbacterie, delen van de kinkhoestbacterie, een stukje van de 'buitenlaag’ van het hepatitis-B-virus (HBV), onschadelijk gemaakt poliovirus, en bestanddelen van de Haemophilus influenzae-bacterie. Deze stoffen wekken een reactie van het afweersysteem op, waardoor het lichaam antistoffen gaat aanmaken tegen de veroorzakers van deze zes infectieziekten.

Voor wie is Infanrix hexa?

De indicatie voor Infanrix hexa is de actieve immunisatie van zuigelingen en peuters tegen difterie, tetanus, pertussis, hepatitis-B, poliomyelitis en ziekten veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b.

Gebruik Infanrix hexa

Infanrix hexa is beschikbaar in de vorm van een voorgevulde injectiespuit met 0,5 ml injectievloeistof en de Hib component als poeder in een glazen injectieflacon. Infanrix hexa en is uitsluitend op recept verkrijgbaar. De dosering en de bijwerkingen van Infanrix hexa kunt u nalezen in de bijsluiter.