Infanrix hexa

Difterie (D), tetanus (T), pertussis (acellulair, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (geïnactiveerd) (IPV) en Haemophilus influenzae type b (Hib) geconjugeerd vaccin (geadsorbeerd)

Wat is Infanrix hexa?

Infanrix hexa is een combinatie vaccin tegen zes ziektes difterie , tetanus , kinkhoest (pertussis), hepatitis B, polio en Haemophilus Influenzae type b (Hib). Het middel helpt het lichaam van het kind zijn of haar eigen bescherming (antilichamen) te vormen. Dit beschermt het kind tegen deze ziektes. Het vaccin kan deze ziektes niet veroorzaken.

Voor wie is Infanrix hexa?

Infanrix hexa is geïndiceerd voor primaire en boostervaccinatie bij zuigelingen en peuters tegen difterie, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliomyelitis en ziekte veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b.

Gebruik Infanrix hexa

Infanrix hexa is beschikbaar in de vorm van een voorgevulde injectiespuit ( 0,5 ml) en de Hibcomponent als poeder in een glazen injectieflacon. Het vaccin wordt toegediend door een arts of verpleegkundige met een injectie in een spier. Infanrix hexa  is uitsluitend op recept verkrijgbaar. Het vaccinatieschema en de mogelijke bijwerkingen van Infanrix hexa kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de daarin opgenomen bijsluiter.