Engerix-B

hepatitis B-(rDNA-)vaccin

Wat is Engerix-B?

Engerix-B is een vaccin tegen hepatitis B, een infectieziekte van de lever veroorzaakt door het hepatitus-B-virus (HBV). De werkzame stof in Engerix-B is een stukje van de 'buitenlaag’ van het hepatitis-B-virus (HBV). Dit stukje is niet besmettelijk en kan u niet ziek maken. Het vaccin wekt een reactie van het afweersysteem op, om het lichaam in de toekomst tegen deze virussen te beschermen.

Voor wie is Engerix-B of Engerix-B Junior?

De indicatie van Engerix-B is de vaccinatie van personen van 16 jaar en ouder, die niet immuun zijn, tegen een infectie met het hepatitis B-virus veroorzaakt door alle bekende subtypes van het virus.

De indicatie van Engerix-B Junior is de vaccinatie van kinderen tot en met de leeftijd van 15 jaar, inclusief neonaten, die niet immuun zijn, tegen een infectie met het hepatitis B-virus veroorzaakt door alle bekende subtypes van het virus.

Gebruik Engerix-B en Engerix-B Junior

Engerix-B is beschikbaar in de vorm van een suspensie voor injectie, met 1,0 ml injectievloeistof à 20 μg/1 ml in een injectieflacon. Engerix-B Junior is beschikbaar in de vorm van een suspensie voor injectie, met 0,5 ml injectievloeistof à 20 μg/1 ml in een injectieflacon. De vaccins  zijn uitsluitend op recept verkrijgbaar en worden toegediend door een arts per injectie in de spier.

Het vaccinatieschema en de mogelijke bijwerkingen van Engerix-B en Engerix-B Junior kunt u nalezen in de samenvattingen van de productkenmerken en in de bijsluiters, Engerix-B en Engerix-B Junior.