Boostrix

Difterie, tetanus en pertussis (acellulaire component) vaccin (geadsorbeerd, gereduceerde antigeeninhoud)

Wat is Boostrix?

Boostrix is een vaccin tegen difterie, tetanus (kaakkramp) en pertussis (kinkhoest). Het vaccin is werkzaam omdat het ervoor zorgt dat het lichaam haar eigen bescherming (antistoffen) produceert tegen deze ziektes. Geen van de bestanddelen in het vaccin kan difterie, tetanus of kinkhoest veroorzaken.

Voor wie is Boostrix?

Boostrix is geïndiceerd voor boostervaccinatie van personen vanaf de leeftijd van 4 jaar en ouder tegen difterie, tetanus en pertussis.

Gebruik Boostrix

Boostrix is beschikbaar als suspensie voor injectie in voorgevulde spuit (0,5 ml). Het vaccin wordt toegediend door een arts of verpleegkundige per injectie in de spier. Boostrix is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

De dosering en de bijwerkingen van Boostrix kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter.