Boostrix Polio


Difterie, tetanus, pertussis (acellulaire component) en poliomyelitis (geïnactiveerd) vaccin (geadsorbeerd, verminderd aantal antigenen) 

Wat is Boostrix Polio?

Boostrix Polio is een vaccin tegen difterie (kroep), tetanus (kaakkramp), pertussis (kinkhoest) en poliomyelitis (polio). De werkzame bestanddelen in Boostrix Polio zijn onschadelijk gemaakte gifstoffen van de difterie-, de tetanus- en de kinkhoestbacterie, eiwitten van de kinkhoestbacterie en onschadelijk gemaakt poliovirus. Het vaccin kan sporen bevatten van neomycine en polymyxine, twee antibiotica.

Voor wie is Boostrix Polio?

Boostrix Polio is bedoeld als herhalingsdosis (boostervaccinatie) voor kinderen vanaf 4 jaar, tieners en volwassenen om vier ziektes te voorkomen: difterie, tetanus, pertussis en poliomyelitis.

Gebruik Boostrix Polio

Boostrix Polio is beschikbaar als suspensie van 0,5 ml in een injectieflacon. Het wordt toegediend door een arts. Boostrix Polio is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

De dosering en de bijwerkingen van Boostrix Polio kunt u nalezen in de bijsluiter.