Boostrix Polio

Difterie, tetanus, pertussis (acellulaire component) en poliomyelitis (geïnactiveerd) vaccin (geadsorbeerd, verminderd aantal antigenen) 

Wat is Boostrix Polio?

Boostrix Polio is een vaccin tegen difterie, tetanus (kaakkramp), pertussis (kinkhoest) en poliomyelitis (polio). Het vaccin is werkzaam omdat het ervoor zorgt dat het lichaam haar eigen bescherming (antistoffen) produceert tegen deze ziektes. Geen van de bestanddelen in het vaccin kan difterie, tetanus, kinkhoest of poliomyelitis veroorzaken. Het vaccin kan sporen bevatten van neomycine en polymyxine, twee antibiotica.

Voor wie is Boostrix Polio?

Boostrix Polio is geïndiceerd voor boostervaccinatie van personen vanaf de leeftijd van 3 jaar tegen difterie, tetanus, pertussis en poliomyelitis.

Gebruik Boostrix Polio

Boostrix Polio is beschikbaar als suspensie voor injectie (in voorgevulde spuit) 0,5 ml. Het vaccin  wordt toegediend door een arts per injectie in de spier. Boostrix Polio is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

Het vaccinatieschema en de mogelijke bijwerkingen van Boostrix Polio kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter.