Zyban (bupropion)

Wat is Zyban?

Zyban is een selectieve remmer van de heropname van de catecholaminen noradrenaline en dopamine (ook wel neurotransmitters genoemd) en behoort tot de groep middelen bij de behandeling van verslavingsziekten. De werkzame stof in Zyban is bupropion.

Voor wie is Zyban?

Zyban dient als hulpmiddel bij het stoppen met roken, in combinatie met ondersteuning van de motivatie om te stoppen met roken bedoeld voor - van nicotine-afhankelijke - volwassenen vanaf 18 jaar.

Gebruik van Zyban

Zyban is beschikbaar als witte, filmomhulde biconvexe (aan 2 zijden bolvormig) ronde tablet met verlengde afgifte met 150 mg bupropion (als bupropionhydrochloride). Iedere tablet is aan één zijde bedrukt met GX CH7 en onbedrukt aan de andere zijde.

Zyban is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Zyban kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de bijsluiter.