Zejula (niraparib)

Wat is Zejula?

Zejula is een doeltreffende onderhoudsbehandeling bij eierstokkanker.

Zejula bevat de werkzame stof niraparib. Niraparib is een type geneesmiddel tegen kanker dat een PARP-­remmer wordt genoemd. PARP eiwitten zijn betrokken bij het repareren van beschadigd DNA, waardoor cellen zich kunnen delen en vermenigvuldigen.

Als PARP-remmer kan niraparib voorkomen dat kankercellen zichzelf repareren. Dit leidt tot de dood van de tumorcellen, en helpt om zo de kanker onder controle te brengen.

Voor wie is Zejula?

Zejula wordt bij volwassen vrouwen gebruikt voor de onderhoudsbehandeling van kanker in de eierstokken, eileiders of het buikvlies. Het wordt gebruikt nadat de kanker eerder goed heeft gereageerd op behandeling met standaard chemotherapie op basis van platina.

Gebuik Zejula

Zejula is een oraal geneesmiddel dat eenmaal daags wordt ingenomen in de vorm van harde capsules van 100 mg. De dagelijkse dosis bestaat uit 1-3 capsules, afhankelijk van wat de arts voorschrijft

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Zejula kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de daarin opgenomen bijsluiter.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden.