Wellvone (atovaquon)

Wat is Wellvone?

Wellvone is een middel tegen parasieten en behoort tot de groep geneesmiddelen met de naam antiprotozoïca. De werkzame stof in Wellvone is atovaquon.

Voor wie is Wellvone?

De indicatie voor Wellvone is de acute behandeling van volwassenen vanaf 18 jaar met lichte tot matige vormen van longinfecties met de naam Pneumocystis carinii* pneumonie (PCP)** die een behandeling met co-trimoxazol niet verdragen.

 * Geherclassificeerd tot P. jiroveci.
** Verschil van de alveolaire en de arteriële zuurstofspanning [(A–a) DO2]  < 45 mmHg (6 kPa) en zuurstofspanning in arterieel bloed (PaO2) ≥ 60 mmHg (8 kPa) wanneer omgevingslucht wordt ingeademd)

Gebruik van Wellvone

Wellvone is heldere gele vloeistof met 750 mg atovaquon in 5 ml suspensie voor oraal (via de mond) gebruik.

 

Wellvone is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Wellvone kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de bijsluiter.