Wellvone (atovaquon)

Wat is Wellvone?

Wellvone is een middel tegen parasieten en behoort tot de groep geneesmiddelen met de naam antiprotozoïca. De werkzame stof in Wellvone is atovaquon.

Voor wie is Wellvone?

De indicatie voor Wellvone is de behandeling van volwassenen vanaf 18 jaar met longinfecties met de naam Pneumocystische pneumonie (PCP) die een behandeling met co-trimoxazol niet verdragen.

Gebruik Wellvone

Wellvone is beschikbaar in een HDPE-fles met 750 mg/5 ml suspensie voor oraal gebruik. Wellvone is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering en de bijwerkingen van Wellvone kunt u nalezen in de bijsluiter.