Volibris (ambrisentan)

Wat is Volibris?

Volibris is een bloeddrukverlagend middel dat behoort tot de groep van geneesmiddelen met de naam antihypertensiva. De werkzame stof in Volibris is ambrisentan. Volibris verwijdt de longslagaders, zodat het hart het bloed er gemakkelijker doorheen kan pompen. Dit verlaagt de bloeddruk in de longen en geeft verlichting van de symptomen.

Voor wie is Volibris?

De indicatie voor Volibris is behandeling van volwassenen met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) WHO klasse II of III om de inspanningscapaciteit te verbeteren. De werkzaamheid is aangetoond bij idiopathische PAH (IPAH) en bij PAH ten gevolge van bindweefselaandoeningen.

Gebruik van Volibris

Volibris is beschikbaar als tabletten met 5 mg of 10 mg ambrisentan.

Volibris is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Volibris kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de daarin opgenomen bijsluiter.

Additioneel risicominimalisatie materiaal