Ventolin (salbutamol)

Wat is Ventolin?

Ventolin is een selectieve ß2-adrenerge receptoragonist, een kortwerkende luchtwegverwijder, die behoort tot de groep van geneesmiddelen met de naam sympathicomimetica. De werkzame stof in Ventolin is salbutamol. Ventolin ontspant de spieren in de wanden van de kleine luchtwegdoorgangen in de longen bij astma, chronische bronchitis en emfyseem. Hierdoor worden de kleine luchtwegen wijder en kan lucht makkelijker de longen in en uit gaan.

Voor wie is Ventolin?

De indicaties voor Ventolin Diskus en Inhalator aërosol voor volwassenen, adolescenten en kinderen van 4 tot en met 11 jaar zijn:

 • Behandeling van acute en intermitterende aanvallen van reversibele (omkeerbare) luchtwegobstructie bij astma bronchiale;
 • Chronische bronchitis;
 • Emfyseem.

Voor baby’s en kinderen jonger dan 4 jaar wordt verwezen naar de volledige productinformatie van Ventolin 100 inhalator CFK-vrij.

De indicaties voor Ventolin Infuus/Injectie bij volwassenen en adolescenten zijn behandeling en preventie van bronchospasmen:

 • Intraveneus (via het bloedvat) als infuus voor acute behandeling van ernstige status asthmaticus.
 • Parenteraal (via het bloedvat) als injectie voor acute behandeling van een ernstige astmatische aanval. 

De indicaties voor Ventolin Nebules/Verneveloplossing bij volwassenen en adolescenten en kinderen van 4 tot en met 11 jaar met intermitterende (met onderbrekingen) positieve-drukventilatie/beademing, als regel met zuurstofrijke lucht, voor de behandeling zijn:

 • Status astmaticus;
 • Andere vormen van ernstige bronchospasmen waarbij verneveling van Ventolin nodig is, zoals exacerbaties van chronische bronchitis, ernstig astma bronchiale of bronchiëctasie.

Voor baby’s en kinderen jonger dan 4 jaar wordt verwezen naar de volledige productinformatie.

Gebruik van Ventolin

Ventolin is beschikbaar in verschillende vormen:

 • Inhalatiepoeder voorverdeeld in een Ventolin Diskus: 200µg.

Een  dosis Ventolin bevat 200 microgram salbutamol (als hemisulfaat);

 • Een witte tot gebroken witte CVK-vrije suspensie in een Ventolin Inhalator gecombineerd met Babyhaler/Volumatic aërosol: 100µg.

Een dosis Ventolin bevat 100 microgram salbutamol (salbutamolsulfaat);

 • Ventolin Nebules 2,5 met verneveloplossing 1mg/ml en Nebules 5,0, verneveloplossing 2mg/m. Beide varianten zijn een heldere vloeistof;
 • Ventolin verneveloplossing 5mg/ml. Ventolin verneveloplossing bevat 5 mg salbutamol als sulfaat (salbutamolsulfaat) per ml oplossing (0,5%, PH 3,5);
 • Helder concentraat voor oplossing voor Ventolin infusie, bevat 5 mg salbutamol, als sulfaat, in 5 ml (1 mg/ml);
 • Heldere oplossing voor Ventolin Injectie, bevat 500 μg (0,5 mg) salbutamol, als sulfaat, in 1 ml (500 μg/ml).

Toenemend gebruik van kortwerkende ß2-sympathicomimetica kan duiden op verslechtering van het astma. Onder deze omstandigheden kan het nodig zijn het behandelschema van de patiënt aan te passen. Gelijktijdige behandeling met corticosteroïden moet in overweging genomen worden.

De dosis of de frequentie van toedieningswijze van bewaren en de bijwerkingen van Ventolin kunt u nalezen in de samenvattingen van de productkenmerken (Ventolin Inhalator, Ventolin NebulesVentolin DiskusVentolin verneveloplossing, Ventolin Infuus, Ventolin Injectie) en in de bijsluiters (Ventolin InhalatorVentolin DiskusVentolin Nebules, Ventolin verneveloplossing, Ventolin Infuus, Ventolin Injectie).