Trelegy Ellipta (fluticasonfuroaat/umeclidinium/vilanterol)

Wat is Trelegy Ellipta?

Trelegy Ellipta bevat een combinatie van drie werkzame stoffen; fluticasonfuroaat, umeclidinium en vilanterol.

Fluticasonfuroaat behoort tot een groep geneesmiddelen die inhalatiecorticosteroïden worden genoemd. Inhalatiecorticosteroïden zijn ontstekingsremmers en onderdrukken zwelling en irritatie door ontsteking en infectie en helpen bij het voorkomen van exacerbaties bij COPD.

Umeclidinium en Vilanterol behoren tot een groep die luchtwegverwijders worden genoemd. Luchtwegverwijders helpen bij het open blijven van de luchtwegen door het ontspannen van de spieren van de longen. Dit maakt het makkelijker lucht in en uit te ademen.

Voor wie is Trelegy Ellipta?

De indicatie voor Trelegy Ellipta is een onderhoudsbehandeling bij volwassen patiënten met matige tot ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD) die niet voldoende kunnen worden behandeld met een combinatie van een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende bèta2-agonist of een combinatie van een langwerkende bèta2-agonist en een langwerkende muscarine-antagonist.

 

Wat is COPD?
COPD is een chronische longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en een persoon met COPD heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease ook wel Chronische Obstructieve Long Ziekte. (Bron: Longfonds)

Gebruik van Trelegy Ellipta

Trelegy Ellipta is een, in blisters verpakt, wit poeder in een lichtgrijze inhalator (de Ellipta) met een dosisteller en een beige beschermkap van het mondstuk.

Iedere enkelvoudige inhalatie levert een afgegeven voorverdeelde dosis (de dosis die het mondstuk verlaat) die overeenkomt met 92 microgram (mcg) fluticasonfuroaat, 55 mcg umeclidinium (als umeclidiniumbromide) en 22 mcg vilanterol.

Trelegy Ellipta moet elke dag éénmaal, op hetzelfde tijdstip, worden gebruikt voor het in stand houden van het effect. De maximale dosering is één inhalatie Trelegy Ellipta 92/55/22 mcg eenmaal daags. Voor inhalatie-instructie van de Ellipta kijkt u op www.inhalatorgebruik.nl of klikt u rechts op de video.

Trelegy Ellipta is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Trelegy Ellipta kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de daarin opgenomen bijsluiter.

Arts en apotheker

Voor zorgverleners is volgens de definitie van de geneesmiddelenwet aanvullende productinformatie beschikbaar op onze website speciaal voor zorgverleners.