Toctino (alitretinoïne)

Wat is Toctino?

Het werkzame bestanddeel in Toctino is alitretinoïne. Toctino behoort tot een groep geneesmiddelen die men kent als retinoïden en die verwant zijn met vitamine A. Retinoïdengebruik bij handeczeem vermindert het aantal en de grootte van epidermale cellen (huidcellen). Dit leidt tot afname van de dikte van de epidermis (huid), afname van een versterkte huidschilfering en afname van ontstekingsverschijnselen zoals jeuk, erytheem (roodheid) en zwelling door oedeem (vochtophoping).

Voor wie is Toctino?

Toctino wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met ernstig chronisch handeczeem dat niet verbetert bij een lokale (plaatselijke) behandeling met sterke topische corticosteroïden. 

Mensen bij wie het eczeem vooral hyperkeratotische* verschijnselen vertoont, hebben een grotere kans op deze behandeling te reageren dan de patiënten bij wie het eczeem zich vooral presenteert als pompholyx (blaasjeseczeem). 

*Hyperkeratotisch = Verdikking van de hoornlaag waardoor deze bovenste laag van de huid droog en stug wordt.

Toctino mag uitsluitend worden voorgeschreven door dermatologen (huidartsen of artsen met ervaring in het gebruik van systemische retinoïden die volledig op de hoogte zijn van de risico’s van een therapie met systemische retinoïden en van de controlevereisten).

WAARSCHUWING
DIT MIDDEL KAN ERNSTIGE SCHADE TOEBRENGEN AAN UW ONGEBOREN KIND.

 • Vrouwen moeten een effectief anticonceptiemiddel gebruiken.
 • Niet gebruiken als uw zwanger bent of denkt zwanger te zijn.

Voorschriften voor Toctino voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd moeten tot een behandeling van 30 dagen beperkt blijven en voor voortzetting van de behandeling is een nieuw voorschrift nodig. Bij voorkeur moet de zwangerschapstest, het voorschrijven en het afleveren van Toctino op dezelfde dag plaats vinden.

Dit middel wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. De werking in deze leeftijdsgroep is onbekend.

Neem geen andere retinoïden (bijvoorbeeld isotretinoïne), vitamine A-supplementen of tetracyclinen (een soort antibioticum) in terwijl u dit middel inneemt. Dit verhoogt de kans op bijwerkingen.

Als u borstvoeding geeft, mag u Toctino niet innemen.

Gebruik van Toctino

Toctino is beschikbaar in zachte ovale capsules van 10 mg (bruin) en 30mg (rood-bruin).

Toctino is gecontra-indiceerd en mag niet worden gebruikt door vrouwen in de vruchtbare leeftijd tenzij is voldaan aan alle volgende voorwaarden:

 • Het teratogene risico (afwijking van het ongeboren kind) wordt begrepen; 
 • De noodzaak van een nauwgezette maandelijkse controle wordt begrepen; 
 • De noodzaak van effectieve anticonceptie en het niet onderbreken van deze effectieve anticonceptie wordt begrepen en geaccepteerd. Effectieve anticonceptie wordt als volgt toegepast: 
  • 1 maand voorafgaand aan de behandeling;
  • tijdens de behandeling en
  • gedurende 1 maand na beëindiging van de behandeling.

Zwangerschap dient voorkomen te worden tot 1 maand na beëindiging van de behandeling en vrouwen moeten een laatste zwangerschapstest ondergaan om een zwangerschap uit te sluiten.

Toctino is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Toctino kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de bijsluiter.

Belangrijk voor Toctino gebruikers
Aanvullend risico minimalisatie materiaal