Toctino (alitretinoïne)

Wat is Toctino?

Het werkzame bestanddeel in Toctino is alitretinoïne. Het behoort tot een groep geneesmiddelen die retinoïden worden genoemd.

Voor wie is Toctino?

Toctino wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen met ernstig chronisch handeczeem dat niet verbetert na andere plaatselijke behandelingen, waaronder steroïden. Een behandeling met Toctino moet onder toezicht van een gespecialiseerde huidarts (een dermatoloog) gebeuren.

Toctino is gecontra-indiceerd bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd tenzij is voldaan aan alle volgende voorwaarden:

  • Zij begrijpt het teratogene risico.
  • Zij begrijpt de noodzaak van een nauwgezette maandelijkse controle.
  • Zij begrijpt de noodzaak van en accepteert effectieve anticonceptie die zonder onderbreking wordt toegepast
    • 1 maand voorafgaand aan de behandeling
    • tijdens de behandeling en
    • gedurende 1 maand na beëindiging van de behandeling

Zwangerschap dient voorkomen te worden tot 1 maand na beëindiging van de behandeling en vrouwen moeten een laatste zwangerschapstest ondergaan om een zwangerschap uit te sluiten.

Dit middel wordt niet aanbevolen voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar. De werking in deze leeftijdsgroep is onbekend.

Neem geen andere retinoïden (bijvoorbeeld isotretinoïne), vitamine A-supplementen of tetracyclinen (een soort antibioticum) in terwijl u dit middel inneemt. Dit verhoogt de kans op bijwerkingen.

Als u borstvoeding geeft, mag u Toctino niet innemen.

Gebruik Toctino

Toctino is beschikbaar in zachte capsules van 10 mg en 30mg. De capsule neemt u bij de hoofdmaaltijd in, bij voorkeur iedere dag op hetzelfde tijdstip. De capsule neemt u in zijn geheel in. U mag er niet op kauwen.