Seroxat (paroxetine)

Wat is Seroxat?

Seroxat is een serotonine-heropnameremmer (SSRI) en behoort tot de groep van geneesmiddelen met de naam antidepressiva. De werkzame stof in Seroxat is paroxetine. Seroxat helpt bij het verhogen van het serotonine-niveau in de hersenen, dat verlaagd is bij mensen die depressief of angstig zijn.

Voor wie is Seroxat?

De indicatie van Seroxat is de behandeling van volwassenen vanaf 18 jaar met:

  • Episodes van depressie in engere zin;
  • Obsessief-compulsieve stoornis: terugkerende dwangmatige gedachten met ongecontroleerd gedrag;
  • Paniekstoornis met paniekaanvallen, met of zonder aanvallen van agorafobie, de angst voor open ruimtes;
  • Sociale angststoornis/sociale fobie;
  • Gegeneraliseerde angststoornis: zich in het algemeen angstig of nerveus voelen;
  • Posttraumatische stress stoornis (PTSS): angst veroorzaakt door een schokkende ervaring.

 

Gebruik van Seroxat

Seroxat is beschikbaar als:

  • Seroxat filmomhulde tabletten met 20 mg (wit ovaal biconvex – 2 zijdige bolling, met breukstreep) of 30 mg (blauw ovaal biconvex met breukstreep) paroxetine.

De breukstreep in de 30 mg tablet is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat. De breukstreep is niet bedoeld om de tablet in gelijke doses te verdelen.

  • Seroxat suspensie is een heldere oranje redelijk visceuze (stroperig) suspensie met sinaasappelgeur/smaak voor oraal gebruik met 2 mg/ml paroxetine in een glazen flacon.

Depressie wordt geassocieerd met een verhoogd risico op suïcidale gedachten, zelfverwonding en suïcide (aan suïcide gerelateerde gebeurtenissen). Dit risico blijft bestaan tot een significante remissie optreedt. Omdat het mogelijk is dat gedurende de eerste paar weken of langer geen verbetering optreedt, moeten mensen met een depressie zeer goed gevolgd worden tot een dergelijke verbetering wel optreedt. Het is algemene klinische ervaring dat het risico op suïcide in de vroege stadia van het herstel kan toenemen.

Seroxat is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Seroxat kunt u nalezen in de samenvattingen van de productkenmerken (Seroxat 10 mg, Seroxat 20 mg/30 mg, Seroxat suspensie) en in de bijsluiters (Seroxat 10 mg, Seroxat 20 mg/30 mg en Seroxat suspensie).

Overweegt u te stoppen met de medicatie? Verhoog, verlaag of stop de medicatie altijd in overleg met uw behandelend arts.

Heeft u hulp nodig?

Neem dan contact op met met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en via de website www.113.nl.