Seretide (salmeterol/fluticasonpropionaat)

Wat is Seretide?

Seretide is een combinatie van twee middelen en behoort tot de groep van combinatiemiddelen voor behandeling van astma en COPD. De werkzame stoffen in Seretide zijn fluticasonpropionaat, een ontstekingsremmer, en salmeterol, een langwerkende luchtwegverwijder. Fluticasonpropionaat vermindert zwelling en irritatie in de longen. Salmeterol helpt bij het open blijven van de luchtwegen in de longen. Dit maakt het makkelijker lucht in en uit te ademen.

Voor wie is Seretide?

Astma
Seretide Diskus en Seretide Inhalator CFK-vrij, aërosol worden gebruikt voor een regelmatige onderhoudsbehandeling van astma, wanneer het gebruik van een combinatieproduct (langwerkende β2-agonist en inhalatiesteroïd) nodig is, bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 4 jaar die:

  • onvoldoende onder controle zijn met een corticosteroïd per inhalatie en een kortwerkende β2-agonist, die “indien nodig” wordt gebruikt;
  • onder controle zijn met een corticosteroïd per inhalatie en een langwerkende β2-agonist.

Belangrijk: De Seretide Diskus 50 mcg (microgram)/100 mcg (50/100) sterkte is niet geschikt voor volwassenen en kinderen met ernstige astma.

COPD
De indicatie voor Seretide Diskus is de symptomatische behandeling van volwassenen met COPD (FEV1 < 60% van de voorspelde normale waarde, pré-bronchodilatoir*) en een voorgeschiedenis van herhaalde exacerbaties (verslechtering van de ziekte) met significante symptomen, ondanks een regelmatig gebruik van een bronchusverwijder.

*FEV1 = De hoeveelheid lucht die iemand in één seconde met kracht kan uitblazen.

Gebruik van Seretide

Seretide is beschikbaar als een voorverdeelde poeder in een foliestrip met 60 regelmatig verdeelde blistervakjes in een voorgevormd plastic Diskus en als een witte tot gebroken witte CFK-vrije suspensie in de Inhalator aërosol. Het spuitbusje van de inhalator is geplaatst in een paarse plastic houder met een vernevelend mondstuk dat is voorzien van een beschermkapje.

De Diskus en Inhalator CFK-vrij, aërosol bevatten Seretide in de volgende verhouding salmeterol/ fluticasonpropionaat:

  • Diskus: 50/100, 50/250 en 50/500 mcg.

Elke afzonderlijke inhalatie (de dosis die het mondstuk verlaat) maakt gebruik van een voorverdeelde dosis van 50 mcg salmeterol (als salmeterolxinafoaat) en 100, 250 of 500 mcg fluticasonpropionaat.

  • Inhalator CFK-vrij, aërosol: 25/50, 25/125 en 25/250 mcg.

Elke afgemeten dosis (de dosis die het doseerventiel verlaat) bevat: 25 mcg CFK-vrij salmeterol (als salmeterolxinafoaat) en 50, 125 of 250 mcg fluticasonpropionaat.

Voor een optimaal effect is het van belang dat twee keer per dag, 2 inhalaties van Seretide wordt gebruikt, ook als er geen klachten zijn.

Onder medisch advies dient de dosis regelmatig te worden geëvalueerd en zonodig worden aangepast. 

Titratie (in stappen ophogen en afbouwen) van de dosering.

De dosering moet getitreerd worden naar de laagst mogelijke dosering waarop effectieve controle van de symptomen gewaarborgd blijft. Wanneer de symptomen onder controle gehouden worden met tweemaal daags de laagst beschikbare sterkte van de combinatie, kan als volgende stap van de behandeling een test met alleen het corticosteroïd per inhalatie overwogen worden.

 

Seretide is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Seretide kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken (Seretide Diskus, Seretide Inhalator CFK-vrij, aërosol) en in de bijsluiter (Seretide Diskus, Seretide Inhalator CFK-vrij, aërosol).