Relvar Ellipta (fluticasonfuroaat/vilanterol)

Wat is Relvar Ellipta?

Relvar Ellipta bevat een combinatie van twee werkzame stoffen; fluticasonfuroaat en vilanterol.

Fluticasonfuroaat behoort tot een groep geneesmiddelen die inhalatiecorticosteroïden worden genoemd. Inhalatiecorticosteroïden zijn ontstekingsremmers die zwelling en irritatie door ontsteking en infectie onderdrukken. Inhalatiecorticosteroïden helpen bij het voorkomen van astma en COPD exacerbaties (aanvallen).

Vilanterol, een langwerkende ß2-agonist, behoort tot een groep die luchtwegverwijders worden genoemd. Luchtwegverwijders helpen bij het open blijven van de luchtwegen door het ontspannen van de spieren van de longen. Dit maakt het makkelijker lucht in en uit te ademen.

Voor wie is Relvar Ellipta?

Astma
De indicatie voor Relvar Ellipta 92/22 mcg (microgram) en 184/22 mcg is voor een reguliere behandeling van astma bij volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar oud voor wie het gebruik van een gecombineerd geneesmiddel (langwerkende bèta2-agonist en inhalatiecorticosteroïde) geschikt is, dat wil zeggen:

  • Patiënten bij wie de astma onvoldoende onder controle is met inhalatiecorticosteroïden en geïnhaleerde kortwerkende bèta2-agonisten 'naar behoefte';
  • Patiënten bij wie de astma reeds voldoende onder controle is met zowel een inhalatiecorticosteroïde als een geïnhaleerde langwerkende bèta2-agonist.

Patiënten met astma die gebruik maken van Relvar Ellipta dienen regelmatig opnieuw te worden beoordeeld door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg, zodat de sterkte van de voorgeschreven dosis fluticasonfuroaat/vilanterol optimaal blijft; de sterkte mag alleen worden gewijzigd op medisch advies.

De maximale aanbevolen dosering in astma is Relvar Ellipta 184/22 mcg eenmaal daags.

Wat is astma?
Astma is een ontsteking van de longen die blijvend is. Er zijn altijd kleine ontstekingen in de longen die veel klachten kunnen veroorzaken. De longen kunnen daardoor erg gevoelig reageren op prikkels, zoals rook, uitlaatgassen, huisstofmijt of huisdieren waardoor hoesten en benauwdheid optreedt. (Bron: Longfonds)

COPD (chronische obstructieve longziekte)
De indicatie van Relvar Ellipta 92/22 mcg is de symptomatische behandeling van volwassenen met COPD met FEV1<70%* van de voorspelde normale waarde (na bronchusverwijder) met een geschiedenis van exacerbaties ondanks regelmatige bronchusverwijdende behandeling.

Alleen Relvar Ellipta 92//22 mcg heeft een indicatie voor behandeling van COPD. De maximale aanbevolen dosering in COPD is Relvar Ellipta 92/22 mcg eenmaal daags.

*FEV1= De hoeveelheid lucht die iemand in één seconde met kracht kan uitblazen.

Wat is COPD?
COPD is een chronische longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en een persoon met COPD heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease ook wel Chronische Obstructieve Long Ziekte. (Bron: Longfonds).

Gebruik van Relvar Ellipta

Relvar Ellipta is een, in blisters verpakt, wit poeder in een lichtgrijze inhalator (de Ellipta) met een dosisteller en een gele beschermkap van het mondstuk. Relvar Ellipta is beschikbaar in twee doseringen: 92/22 mcg en 184/22 mcg

Iedere enkelvoudige inhalatie biedt een afgegeven voorverdeelde dosis (de dosis die het mondstuk verlaat) die overeenkomt met:

  • Relvar 92/22

92 mcg fluticasonfuroaat en 22 mcg vilanterol (als trifenataat).

  • Relvar 184/22

184 mcg fluticasonfuroaat en 22 mcg vilanterol (als trifenataat).

Relvar Ellipta moet elke dag éénmaal, op hetzelfde tijdstip, worden gebruikt. Voor inhalatie-instructie van de Ellipta kijkt u op www.inhalatorgebruik.nl of klikt u rechts op de video.

Relvar Ellipta is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Relvar Ellipta 92/22 en 184/22 kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de daarin opgenomen bijsluiter.

 

Arts en apotheker

Voor zorgverleners is volgens de definitie van de geneesmiddelenwet aanvullende productinformatie beschikbaar op onze website speciaal voor zorgverleners.