Relvar Ellipta (fluticasonfuroaat/vilanterol)

fluticasonfuroaat/vilanterol

Wat is Relvar?

Relvar is een combinatie van twee middelen. De werkzame stoffen in Relvar zijn fluticasonfuroaat, een corticosteroïd als ontstekingsremmer, en vilanterol, een langwerkende ß2-agonisten als luchtwegverwijder. Fluticasonfuroaat remt de ontsteking van de luchtwegen in de longen en vermindert zo ademhalingsproblemen. Vilanterol ontspant de spieren van de luchtwegen, waardoor lucht makkelijker de longen in en uit kan.

Voor wie is Relvar?

De indicaties voor Relvar zijn:

  • de behandeling van astma bij volwassenen en adolescenten vanaf 12
    jaar, voor wie het gebruik van een gecombineerd geneesmiddel geschikt is
    en bij wie de astma niet voldoende onder controle is met geïnhaleerde corticosteroïden en geïnhaleerde kortwerkende ß2-agonisten naar behoefte;

  • de behandeling van volwassenen met chronische obstructieve longziekte, COPD met een FEV1<70% van de voorspelde normale waarde (na bronchusverwijder) en met een geschiedenis van exacerbaties ondanks regelmatige luchtwegverwijdende behandeling.

Gebruik Relvar

Relvar is beschikbaar in een inhalator met 92/22 µg of met 184/22 µg inhalatiepoeder per dosis. Relvar is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering en de bijwerkingen van Relvar kunt u nalezen in de bijsluiter.

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. In de bijsluiter leest u hoe u dat kunt doen. 

Arts en apotheker