Nucala (mepolizumab)

mepolizumab

Wat is Nucala?

Nucala is een monoclonaal antilichaam, een type geneesmiddel dat wordt ingezet als immunotherapie. Het bevat de werkzame stof mepolizumab. Mepolizumab bindt aan IL(interleukine)-5 en blokkeert de binding van IL-5 aan de receptor op het celoppervlak van eosinofielen. Hierdoor wordt het aantal en de activatie van eosinofielen verminderd.

Voor wie is Nucala?

Nucala is geïndiceerd als aanvullende behandeling voor ernstig refractair eosinofiel astma bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 6 jaar.

Gebruik Nucala

Nucala is beschikbaar als subcutane injectie en bevat 100 mg mepolizumab. Nucala moet eens per vier weken door een behandelaar worden toegediend. Voor meer informatie over de dosering en bijwerkingen kunt u de bijsluiter raadplegen.

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. In de bijsluiter leest u hoe u dat kunt doen.

Arts en apotheker

Voor zorgverleners is volgens de definitie van de geneesmiddelenwet
aanvullende productinformatie beschikbaar op onze website speciaal voor zorgverleners.