Lamictal (lamotrigine)

Wat is Lamictal?

Lamictal is een middel tegen epilepsie en behoort tot de groep van geneesmiddelen met de naam anti-epileptica. De werkzame stof in Lamictal is lamotrigine.

Voor wie is Lamictal?

De indicaties voor Lamictal zijn:

  • de adjuvante of monotherapiebehandeling van volwassenen en adolescenten van 13 jaar en ouder, met:
    - partiële epilepsie of gegeneraliseerde epilepsie, waaronder tonisch-clonische epilepsie;
    - epilepsie geassocieerd met het Syndroom van Lennox-Gastaut;
  • de adjuvante behandeling van kinderen en adolescenten van 2 tot en met 12 jaar oud met:
    - partiële epilepsie of gegeneraliseerde epilepsie, waaronder tonisch-clonische aanvallen en epilepsie geassocieerd met Lennox-Gastaut syndroom;
  • monotherapie van kinderen en adolescenten van 2 tot en met 12 jaar oud met typische absence epilepsie;
  • voor de preventie van depressieve episodes bij volwassenen van 18 jaar en ouder, met een bipolaire I aandoening, die voornamelijk depressieve episodes ervaren.

Gebruik Lamictal

Lamictal is beschikbaar als kauwbare/ dispergeerbare tabletten met 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg of 100 mg lamotrigine.

Lamictal is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering en de bijwerkingen van Lamictal kunt u nalezen in de bijsluiter.