Lamictal (lamotrigine)

Wat is Lamictal?

Lamictal is een middel tegen epilepsie en voorkomen van depressieve episodes bij bipolaire aandoeningen van met name depressieve aard en behoort tot de groep van geneesmiddelen met de naam anti-epileptica. De werkzame stof in Lamictal is lamotrigine.

Voor wie is Lamictal?

De indicaties voor Lamictal zijn voor de behandeling van 

Epilepsie
Volwassenen en adolescenten van 13 jaar en ouder:


  • Adjuvante of monotherapiebehandeling van partiële epilepsie en gegeneraliseerde epilepsie, waaronder tonisch-clonische epilepsie;
  • Aanvallen geassocieerd met het Syndroom van Lennox-Gastaut. Lamictal wordt gegeven als adjuvante behandeling maar mag ook het initiële antiepilepticum zijn bij het Syndroom van Lennox-Gastaut.

Kinderen en adolescenten van 2 tot en met 12 jaar oud:

  • Adjuvante behandeling van partiële epilepsie en gegeneraliseerde epilepsie, waaronder tonisch-clonische aanvallen en aanvallen geassocieerd met Lennox-Gastaut syndroom;
  • Monotherapie bij typische absence epilepsie.

Bipolaire aandoening
Bipolaire aandoening bij volwassenen van 18 jaar en ouder voor:

  • Preventie van depressieve episodes wanneer voornamelijk depressieve episodes worden ervaren.

Lamictal is niet geïndiceerd voor de acute behandeling van manische of depressieve episodes.

Gebruik van Lamictal

Lamictal is beschikbaar als kauwbare/ dispergeerbare tabletten met 2 mg, 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg of 200 mg lamotrigine. De tabletten zijn wit tot gebroken wit van kleur, kunnen enigszins gevlekt zijn, hebben allen de geur van zwarte bessen en zijn corresponderend met de dosis, herkenbaar aan een vorm en opdruk.


Lamictal is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Lamictal kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de bijsluiter.