Integrilin (eptifibatide)

Wat is Integrilin?

Integrilin is een antistollingsmiddel en behoort tot de groep van geneesmiddelen met de naam trombocytenaggregatieremmers. De werkzame stof in Integrilin is eptifibatide. Het voorkomt de vorming van bloedstolsels.

Voor wie is Integrilin?

De indicatie voor Integrilin is de preventie van een vroegtijdig myocardinfarct bij volwassenen met instabiele angina pectoris of een niet-Q-golf-myocardinfarct, met de laatste aanval van pijn op de borst binnen 24 uur en met elektrocardiogram (ECG)-veranderingen en/of verhoogde hartenzymen.

Mensen die waarschijnlijk het meeste baat zullen hebben bij een behandeling met Intergrilin zijn degenen met een hoog risico op een myocardinfarct binnen de eerste 3-4 dagen na het begin van acute angina-pectorissymptomen zoals bijvoorbeeld diegene die waarschijnlijk een vroegtijdige PTCA (Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek) zullen ondergaan.

Gebruik van Integrilin

Integrilin is beschikbaar als:

  • Heldere oplossing voor injectie van 2 mg/ml in een injectieflacon met 20 mg eptifibatide en 10 ml injectievloeistof;
  • Heldere oplossing van 0,75 mg/ml voor infusie. 
    Bedoeld voor gebruik met acetylsalicylzuur en ongefractioneerde heparine, tenzij heparine is gecontra-indiceerd.
    Integrilin oplossing voor infusie moet worden gebruikt in combinatie met oplossing voor injectie en is uitsluitend bedoeld voor gebruik in het ziekenhuis. Het moet worden toegediend door specialisten die ervaring hebben met de behandeling van acute coronaire syndromen.


Integrilin is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Integrilin infusie en Integrilin injectie kunt u nalezen in de samenvattingen van de productkenmerken (Integrilin voor infusie en injectie) en in de bijsluiters (Integrilin voor infusie en injectie).