Incruse Ellipta (umeclidinium)

umeclidinium

Wat is Incruse?

Incruse bevat de werkzame stof umeclidinium. Deze stof behoort tot een groep geneesmiddelen die luchtwegverwijders wordt genoemd.

Voor wie is Incruse?

Incruse is geïndiceerd als bronchusverwijdende onderhoudsbehandeling ter verlichting van
symptomen bij volwassen patiënten met een chronische obstructieve longziekte (COPD).
COPD is een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door een vernauwing van uw
luchtwegen en vaak gepaard gaat met klachten zoals kortademigheid en hoesten.

Gebruik Incruse

Incruse is beschikbaar in een inhalator (de Ellipta) met lichtgroene beschermkap. Het is belangrijk dat u Incruse dagelijks, eenmaal per dag op hetzelfde tijdstip volgens instructies van uw arts gebruikt. Dit helpt om de kortademigheidsklachten gedurende dag en nacht te verminderen. Voor informatie over bijwerkingen kunt u de bijsluiter raadplegen. Voor inhalatie-instructie van de Ellipta kijkt u op www.inhalatorgebruik.nl.

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. In de bijsluiter leest u hoe u dat kunt doen.

Arts en apotheker

Voor zorgverleners is volgens de definitie van de geneesmiddelenwet
aanvullende productinformatie beschikbaar op onze website speciaal voor zorgverleners.