Incruse Ellipta (umeclidinium)

Wat is Incruse Ellipta?

Incruse Ellipta bevat de werkzame stof umeclidinium. Deze stof behoort tot een groep geneesmiddelen die luchtwegverwijders wordt genoemd. Luchtwegverwijders helpen bij het open blijven van de luchtwegen door het ontspannen van de spieren van de longen. Dit maakt het makkelijker lucht in en uit te ademen.

Voor wie is Incruse Ellipta?

De indicatie voor Incruse Ellipta is een bronchusverwijdende onderhoudsbehandeling ter verlichting van symptomen bij volwassen patiënten met een chronische obstructieve longziekte (COPD).

Wat is COPD?
COPD is een chronische longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en een persoon met COPD heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease ook wel Chronische Obstructieve Long Ziekte. (Bron: Longfonds)

Gebruik van Incruse Ellipta

Incruse Ellipta is een, in blisters verpakt, wit poeder in een lichtgrijze inhalator (de Ellipta) met een dosisteller en een lichtgroene beschermkap van het mondstuk.

Iedere enkelvoudige inhalatie biedt een afgegeven voorverdeelde dosis (de dosis die het mondstuk verlaat) die overeenkomt met 55 microgam (mcg) umeclidinium (als umeclidiniumbromide).

Incruse Ellipta moet elke dag éénmaal, op hetzelfde tijdstip, worden gebruikt om bronchusverwijding in stand te houden. Dit helpt om de kortademigheidsklachten gedurende dag en nacht te verminderen. De maximale dosering is één inhalatie Incruse Ellipta 55 mcg eenmaal daags. Voor inhalatie-instructie van de Ellipta kijkt u op www.inhalatorgebruik.nl of klikt u rechts op de video.

Incruse Ellipta is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Incruse Ellipta kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de daarin opgenomen bijsluiter.

 

Arts en apotheker

Voor zorgverleners is volgens de definitie van de geneesmiddelenwet aanvullende productinformatie beschikbaar op onze website speciaal voor zorgverleners.