Imigran (sumatriptansuccinaat)

Wat is Imigran?

Imigran is een 5-HT1 receptoragonist en behoort tot de groep geneesmiddelen met de naam triptanen. De werkzame stof in Imigran is sumatriptan. Imigran vermindert tijdens een migraineaanval de tijdelijke verwijding van bloedvaten in het hoofd. Hierdoor nemen de hoofdpijn en andere symptomen van migraine, zoals misselijkheid en braken en overgevoeligheid voor licht en geluid, af. 

Voor wie is Imigran? 

  • De indicatie voor Imigran subcutane (onder de huid) injectie is de acute behandeling van migraine- aanvallen met of zonder aura, of clusterhoofdpijn.
  • De indicatie voor Imigran Ftab is de acute behandeling van migraine-aanvallen met of zonder aura.
  • De indicatie voor Imigran Neusspray is de acute behandeling van migraine-aanvallen met of zonder aura.

Imigran subcutane injectie, Imigran Ftab en Imigran Neusspray zijn niet bestemd voor de preventieve (profylactische) behandeling van migraine en clusterhoofdpijn.

Speciale patiëntengroepen waarvoor het gebruik van Imigran wordt afgeraden vindt u terug in de samenvatting van de productkenmerken. (SPCs, zie hieronder)

Gebruik van Imigran

  • Imigran subcutane injectie is beschikbaar als een penvulling met 6 mg sumatriptan in 0,5 ml injectievloeistof, geschikt voor toediening met een auto-injector. 
    Voor hergebruik van de auto-injector zijn ook verpakkingen met alleen penvullingen  verkrijgbaar.
  • Imigran Ftab is beschikbaar als oplosbare (dispergeerbare) tablet met 50 mg (roze tablet) of 100 mg (witte tablet) sumatriptan per tablet.
  • Imigran Neusspray is beschikbaar als een eenmalige doseerspray met 10 mg of 20 mg sumatriptan in 0,1 ml oplossing.

Imigran is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Imigran kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken (Imigran subcutane injectie, Imigran dispergeerbare tablet en Imigran Neusspray) en in de bijsluiters (Imigran subcutane injectie, Imigran dispergeerbare tablet en Imigran Neusspray).