Flolan (epoprostenol)

Wat is Flolan?

Flolan is een middel dat de bloedstolling remt en behoort tot de groep van geneesmiddelen met de naam prostaglandines. Deze middelen remmen de bloedstolling en verwijden de bloedvaten. Flolan verwijdt de bloedvaten in de longen om de bloeddruk te verlagen.

Voor wie is Flolan?

Flolan wordt gebruikt voor:

  • De behandeling van mensen met de longaandoening pulmonale arteriële hypertensie (PAH) (idiopathische- of erfelijke PAH en PAH geassocieerd met bindweefselaandoeningen) met symptomen van WHO klasse III en IV, om de inspanningscapactiteit te verbeteren; 
  • Het voorkomen van bloedstolling tijdens nierdialyse om in noodsituaties, wanneer heparine niet gebruikt kan worden.

Gebruik van Flolan

Flolan is beschikbaar als poeder voor infusievloeistof, in injectieflacons met 0,5 mg epoprostenol, of met 1,5 mg epoprostenol, voor oplossing voor infusie.

Flolan is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Flolan kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken van Flolan 0,5 mg of in de samenvatting van de productkenmerken van Flolan 1,5 mg en in de bijsluiter van Flolan voor 0,5 mg of 1,5 mg.