Flixotide (fluticasonpropionaat)

Wat is Flixotide?

Flixotide is een ontstekingsremmer die behoort tot de groep van geneesmiddelen met de naam glucocorticoïden. De werkzame stof in Flixotide is fluticasonpropionaat. Het vermindert ontstekingsverschijnselen zoals zwelling en irritatie in de longen.

Voor wie is Flixotide?

De indicaties voor Flixotide zijn:

Diskus en Inhalator

  • Profylactische behandeling van astma bronchiale.

  • Symptomatische behandeling van COPD met een FEV1 < 60%. Als toevoeging aan een langwerkende β2-agonist voor de symptomatische behandeling van patiënten met COPD (FEV1 < 60%) van de voorspelde normale waarde (pré-bronchodilatoir) en een voorgeschiedenis van herhaalde exacerbaties met significante symptomen.

Nebules

  • Behandeling van patiënten met ernstig astma die met hoge doses steroïden per inhalatie of orale corticosteroïden behandeld moeten worden. Veel patiënten die afhankelijk zijn van systemische steroïden voor een adequate controle van symptomen zouden hiermee de behoefte aan orale corticosteroïden kunnen reduceren en eventueel kunnen stoppen.

  • Behandeling van kinderen van 4-16 jaar met acute, milde tot matige exacerbaties van astma (PEFR > 50% voorspeld). Indien de astma onder controle is, kan een vervolgbehandeling makkelijker worden gerealiseerd met een dosisaërosol of een poederinhalator. Het effect van de behandeling moet geëvalueerd worden op geleide van longfunctie en symptomen. 

Gebruik Flixotide

Flixotide is beschikbaar in:

  • Diskus: 100µg, 250µg en 500 µg
  • Inhalator: 50 µg, 125µg en 250µg
  • Nebules 500: 0,5 mg fluticasonpropionaat per 2 ml vernevelvloeistof
  • Nebules 2000: 2,0 mg fluticasonpropionaat per 2 ml vernevelvloeistof

Patiënten moeten worden geïnformeerd over de profylactische aard van de therapie met fluticasonpropionaat per inhalatie en dat het regelmatig moet worden gebruikt, zelfs als er geen klachten zijn.

Astma

Het effect van Flixotide Diskus & Flixotide Inhalator is binnen 4 tot 7 dagen na aanvang van de behandeling merkbaar. Het kan echter enige weken duren voordat dit effect maximaal is. Bij patiënten die niet eerder met inhalatiecorticosteroïden behandeld zijn, is gebleken dat Flixotide al binnen 24 uur een therapeutisch effect kan hebben. Patiënten moet worden duidelijk gemaakt dat, indien zij bemerken dat het effect van kortwerkende bronchusverwijders vermindert of dat zij meer doseringen nodig hebben dan gewoonlijk, zij direct contact moeten opnemen met de behandelend arts.

COPD

Het geneesmiddel moet dagelijks worden gebruikt voor een optimaal effect. Het kan 3 tot 6 maanden duren om een optimaal effect te bereiken. Als er geen verbetering is na 3 tot 6 maanden moet de patiënt medisch worden geëvalueerd.

Voor doseringen, wijze van toediening en bijwerkingen kunt u de de bijsluiters raadplegen.