Flixotide (fluticasonpropionaat)

Wat is Flixotide?

Flixotide is een ontstekingsremmer die behoort tot de groep van geneesmiddelen met de naam glucocorticoïden. De werkzame stof in Flixotide is fluticasonpropionaat. Het vermindert ontstekingsverschijnselen zoals zwelling en irritatie in de longen.

Voor wie is Flixotide?

Flixotide Diskus

Flixotide Diskus wordt gebruikt voor:  

 • Het voorkomen van astma bronchiale bij volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar;
 • Symptomatische behandeling van COPD bij volwassenen met een FEV1 < 60% als toevoeging aan een langwerkende β2-agonist voor de symptomatische behandeling van patiënten met COPD (FEV1 < 60%) van de voorspelde normale waarde (prebronchodilatoir) en een voorgeschiedenis van herhaalde exacerbaties (aanhoudende ziekte verslechtering) met significante symptomen.

FEV1 = De hoeveelheid lucht die iemand in één seconde met kracht kan uitblazen.

Flixotide Inhalator CFK-vrij, aërosol

Flixotide Inhalator CFK-vrij, aërosol wordt gebruikt voor:  

 • Het voorkomen van astma bronchiale bij volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar;
 • Astmatische kinderen van 1 tot 4 jaar met terugkerende klachten van hoesten en piepen; 
 • Symptomatische behandeling van COPD bij volwassenen met een FEV1 < 60% als toevoeging aan een langwerkende β2-agonist voor de symptomatische behandeling van patiënten met COPD (FEV1 < 60%) van de voorspelde normale waarde (prebronchodilatoir) en een voorgeschiedenis van herhaalde exacerbaties met significante symptomen.

Flixotide Nebules

Flixotide Nebules worden gebruikt voor:  

 • De behandeling van volwassenen en kinderen ouder dan 16 jaar met ernstig astma die behandeld moeten worden met hoge doses steroïden per inhalatie of orale corticosteroïden. Veel patiënten die afhankelijk zijn van systemische steroïden voor een adequate controle van symptomen zouden hiermee de behoefte aan orale corticosteroïden kunnen reduceren en eventueel kunnen stoppen; 
 • De behandeling van volwassenen en kinderen ouder dan 16 jaar met acute exacerbaties van astma. Indien de astma onder controle is, kan een vervolgbehandeling makkelijker worden gerealiseerd met een dosisaërosol of een poederinhalatie (PEFR > 50%);
 • De behandeling van acute milde tot matige exacerbaties van astma (PEFR > 50% voorspeld) bij kinderen van 4 tot 16 jaar.Een vervolgbehandeling kan makkelijker worden gerealiseerd met een dosisaërosol of een poederinhalatie. Het effect van de behandeling moet geëvalueerd worden op geleide van longfunctie en symptomen.

PEFR = de maximale snelheid waarmee iemand kan uitblazen.

Gebruik van Flixotide

Flixotide is beschikbaar in verschillende vormen en volumes:  

 • Flixotide Diskus bevat een voorverdeelde poeder en is alleen bestemd voor gebruik per inhalatie door de mond. De Diskus is in verschillende volumes beschikbaar: 100µg, 250µg en 500 µg; 
 • Flixotide Inhalator CFK-vrij, aërosol spuitbusje bevat een witte tot gebroken witte suspensie en is alleen bestemd voor gebruik per inhalatie door de mond. De Inhalator aërosol is in verschillende volumes beschikbaar: 50µg, 125µg en 250µg; 
 • Flixotide Nebules bevatten een vernevelsuspensie voor inhalatie via de mond. Toediening met behulp van een mondstuk wordt aangeraden. De nebules zijn beschikbaar als: Nebules 500: 0,5 mg fluticasonpropionaat per 2 ml vernevelvloeistof; Nebules 2000: 2,0 mg fluticasonpropionaat per 2 ml vernevelvloeistof.

Patiënten moeten worden geïnformeerd over de profylactische aard van de therapie met fluticasonpropionaat per inhalatie. Flixotide moet regelmatig worden gebruikt, zelfs als er geen klachten zijn.

Astma
Het effect van Flixotide Diskus, Flixotide Inhalator CFK-vrij, aërosol en Flixotide Nebules is, bij behandeling van astma, binnen 4 tot 7 dagen na aanvang van de behandeling merkbaar. Voor Flixotide Diskus en Flixotide Inhalator CFK-vrij, aërosol kan het enige weken duren voordat dit effect maximaal is.

Bij patiënten die niet eerder met inhalatiecorticosteroïden behandeld zijn, is gebleken dat Flixotide al binnen 24 uur een therapeutisch effect kan hebben.

Neem direct contact op met uw behandelend arts als wordt ervaren dat het effect van kortwerkende bronchusverwijders vermindert of dat meer doseringen nodig zijn dan gewoonlijk.

COPD

Bij de behandeling van COPD moet het geneesmiddel dagelijks worden gebruikt. Het kan 3 tot 6 maanden duren om een optimaal effect te bereiken. Als er geen verbetering is na 3 tot 6 maanden moet de patiënt medisch worden geëvalueerd.

Flixotide is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Flixotide kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken (Flixotide Diskus, Flixotide Inhalator CFK-vrij, aërosol en Flixotide Nebules) en in de bijsluiter (Flixotide Diskus, Flixotide Inhalator CFK-vrij, aërosol, Flixotide Nebules.