Daraprim (pyrimethamine)

Wat is Daraprim?

Daraprim is een dihydrofoliumzuurreductaseremmer en behoort tot de groep van geneesmiddelen voor de behandeling van malaria en actieve toxoplasmose. Het werkzame bestanddeel in Daraprim is pyrimethamine. Het remt de stofwisseling van de malariaparasiet en de parasiet die toxoplasmose veroorzaakt, waardoor deze zich niet meer kunnen vermenigvuldigen.

Voor wie is Daraprim?

De indicatie van Daraprim is voor de behandeling van:

  • Malaria veroorzaakt door gevoelige stammen van Plasmodium falciparum.
    Voor de behandeling van malaria moet Daraprim (pyrimethamine) altijd gebruikt worden in combinatie met een sulfonamide en andere anti-malaria geneesmiddelen.*

 

  • Actieve toxoplasmose.
    Voor de behandeling van toxoplasmose moet Daraprim (pyrimethamine) altijd in combinatie met een synergistisch middel zoals sulfadiazine gebruikt worden.

*Officiële richtlijnen en lokale informatie over het optreden van resistentie tegen anti-malaria geneesmiddelen moeten in acht genomen worden. Zie hiervoor de richtlijnen van het LCI/RIVM.

Gebruik van Daraprim

Daraprim tabletten zijn wit, biconvex rond (aan beide zijden bolrond) met op één zijde “GS A3A”. De tabletten hebben een breukstreep. Een tablet bevat 25 mg pyrimethamine.

Daraprim is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.


De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Daraprim kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de bijsluiter.