Combodart (dutasteride/tamsulosinehydrochloride)

Wat is Combodart?

Combodart is een combinatie van twee middelen en behoort tot de groep van geneesmiddelen voor urineretentie. De werkzame stoffen in Combodart zijn dutasteride en tamsulosine. Dutasteride vermindert de productie van het hormoon DHT. Dit verlaagt de dihydrotestosteron (DHT) spiegel in het bloed, door het remmen van de omzetting van testosteron in DHT. Hierdoor neemt het volume van de prostaat af. Tamsulosine ontspant de spieren in de prostaat, waardoor de urine gemakkelijker kan passeren en plasklachten verminderen.

Voor wie is Combodart?

De indicatie van Combodart is de behandeling van mannen met matige tot ernstige symptomen van benigne prostaathyperplasie (BPH). Dit is een goedaardige vergroting van de prostaat, veroorzaakt door een overmatige productie van het hormoon dihydrotestosteron. Vermindering van het risico van acute urineretentie (AUR) en chirurgie bij patiënten met matige tot ernstige symptomen van BPH. 

Gebruik Combodart

Combodart is beschikbaar als harde capsules met 0,5 mg/0,4 mg dutasteride en tamsulosinehydrochloride. Combodart is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

De dosering en de bijwerkingen van Combodart kunt u nalezen in de bijsluiter.