Combodart (dutasteride/tamsulosinehydrochloride)

Wat is Combodart?

Combodart is een combinatie van twee middelen en behoort tot de groep van geneesmiddelen voor urineretentie door benigne prostaathyperplasie (BPH).

BPH is een goedaardige vergroting van de prostaat, veroorzaakt door een overmatige productie van het hormoon dihydrotestosteron.

De werkzame stoffen in Combodart zijn dutasteride en tamsulosine. Dutasteride vermindert de productie van het hormoon DHT (dihydrotestosteron). Dit verlaagt de DHT spiegel in het bloed, door het remmen van de omzetting van testosteron in DHT. Hierdoor neemt het volume van de prostaat af. Tamsulosine ontspant de spieren in de prostaat, waardoor de urine gemakkelijker kan passeren en plasklachten verminderen.

Voor wie is Combodart?

De indicatie van Combodart is de behandeling van mannen met matige tot ernstige symptomen van benigne prostaathyperplasie door vermindering van:

  • Het risico van acute urineretentie (AUR);
  • De noodzaak tot chirurgie. 

Gebruik van Combodart

Combodart is beschikbaar als langwerpige, harde capsules, gedeeltelijk bruin en gedeeltelijk zalmkleurig, bedrukt met GS 7CZ in zwarte inkt. Elke capsule bevat 0,5 mg dutasteride en 0,4 mg tamsulosinehydrochloride.

 

Combodart is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek. 

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Combodart kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de bijsluiter.