Benlysta (belimumab)

Wat is Benlysta?

Benlysta is een monoklonaal antilichaam, een type geneesmiddel dat wordt ingezet als immunotherapie. Het bevat de werkzame stof belimumab. Benlysta verkort de levensduur van B-lymfocyten, een cel soort van het immuunsysteem, en vermindert zo de ontsteking en orgaanschade die bij de auto-immuunziekte systemische lupus erythematosus (SLE) optreden.

Voor wie is Benlysta?

De indicatie van Benlysta is aanvullende behandeling voor mensen met SLE, bij wie de ziekte ondanks standaardbehandeling nog erg actief is. Benlysta is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar.

Gebruik van Benlysta

Benlysta is voor volwassenen beschikbaar als voorgevulde pen voor subcutane toediening (200 mg éénmaal per week) en kan zelf thuis toegediend worden. Benlysta is ook beschikbaar voor volwassenen en kinderen (vanaf 5 jaar) als poeder voor infusievloeistof (10 mg/kg lichaamsgewicht, toegediend per infuus door een ervaren arts).

Benlysta is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Benlysta kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. In de bijsluiter leest u hoe u dat kunt doen. 

Arts en apotheker