Benlysta (belimumab)

Wat is Benlysta?

Benlysta is een monoklonaal antilichaam, een type geneesmiddel dat wordt ingezet als immunotherapie. Het bevat de werkzame stof belimumab. Benlysta verkort de levensduur van B-lymfocyten, een cel soort van het immuunsysteem, en vermindert zo de ontsteking en orgaanschade die bij de auto-immuunziekte systemische lupus erythematosus (SLE) optreden.

Voor wie is Benlysta?

De indicatie van Benlysta is aanvullende behandeling voor mensen met SLE, bij wie de ziekte ondanks standaardbehandeling nog erg actief is.

Gebruik Benlysta

Benlysta is beschikbaar in als poeder voor infusievloeistof in injectieflacons met 120 mg of 400 mg belimumab. Het wordt alleen per infuus toegediend door een ervaren arts. Benlysta is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

De dosering en de bijwerkingen van Benlysta kunt u nalezen in de bijsluiter.

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. In de bijsluiter leest u hoe u dat kunt doen. 

Arts en apotheker