Avodart (dutasteride)

Wat is Avodart?

Avodart is een testosteron-5-alfa-reductaseremmer en behoort tot de groep van geneesmiddelen bij urineretentie. De werkzame stof in Avodart is dutasteride. Avodart verlaagt de dihydrotestosteron (DHT) spiegel in het bloed, door het remmen van de omzetting van testosteron in DHT. Hierdoor neemt het volume van de prostaat af.

Voor wie is Avodart?

De indicatie van Avodart is de behandeling van mannen met matige tot ernstige symptomen van benigne prostaathyperplasie (BPH) voor: 

  • Vermindering van het risico op acute urineretentie (AUR);
  • Vermindering van het risico op chirurgie.

BPH is een goedaardige vergroting van de prostaat, veroorzaakt door een overmatige productie van het hormoon dihydrotestosteron.

Gebruik van Avodart

Avodart met 0,5 mg dutasteride is beschikbaar als ondoorzichtige, gele, langwerpige, zachte gelatine capsules, gemarkeerd met GX CE2. Avodart kan worden gebruikt als monotherapie of als combinatietherapie met de alfablokker tamsulosine (0,4 mg).

 

Avodart is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Avodart kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de bijsluiter