Anoro Ellipta (umeclidinium/vilanterol)

Wat is Anoro Ellipta?

Anoro Ellipta bevat een combinatie van twee werkzame stoffen; umeclidinium en vilanterol. Deze stoffen behoren tot een groep geneesmiddelen die luchtwegverwijders wordt genoemd. Luchtwegverwijders helpen bij het open blijven van de luchtwegen door het ontspannen van de spieren in de longen. Dit maakt het makkelijker lucht in en uit te ademen.

Voor wie is Anoro Ellipta?

De indicatie voor Anoro is een bronchusverwijdende onderhoudsbehandeling ter verlichting van symptomen bij volwassen patiënten met een chronische obstructieve longziekte (COPD).

Wat is COPD?
COPD is een chronische longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Ademen is moeilijker en een persoon met heeft minder energie. De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease ook wel Chronische Obstructieve Long Ziekte. (Bron: Longfonds.nl)

Gebruik van Anoro Ellipta

Anoro Ellipta is een, in blisters verpakt, wit poeder in een lichtgrijze inhalator (de Ellipta) met een dosisteller en een rode beschermkap van het mondstuk.

Iedere enkelvoudige inhalatie biedt een afgegeven voorverdeelde dosis (de dosis die het mondstuk verlaat) die overeenkomt met 55 mcg umeclidinium (als umeclidiniumbromide) en 22 mcg vilanterol (als trifenataat).

Anoro Ellipta moet elke dag éénmaal, op hetzelfde tijdstip, worden gebruikt om bronchusverwijding in stand te houden. Dit helpt om de kortademigheidsklachten gedurende dag en nacht te verminderen. De maximale dosering is één inhalatie Anoro Ellipta 55/22 mcg eenmaal daags. Voor inhalatie-instructie van de Ellipta kijkt u op www.inhalatorgebruik.nl of klikt u rechts op de video.

Anoro Ellipta is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Anoro Ellipta kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de daarin opgenomen bijsluiter.

 

Arts en apotheker

Voor zorgverleners is volgens de definitie van de geneesmiddelenwet aanvullende productinformatie beschikbaar op onze website speciaal voor zorgverleners.