Anoro Ellipta (umeclidinium/vilanterol)

umeclidinium/vilanterol

Wat is Anoro?

Anoro bevat de werkzame stoffen umeclidinium en vilanterol. Deze stoffen behoren tot een groep geneesmiddelen die luchtwegverwijders wordt genoemd.

Voor wie is Anoro?

Anoro is geïndiceerd als bronchusverwijdende onderhoudsbehandeling ter verlichting van
symptomen bij volwassen patiënten met een chronische obstructieve longziekte (COPD).
COPD is een chronische aandoening die gekenmerkt wordt door een vernauwing van uw
luchtwegen en vaak gepaard gaat met klachten zoals kortademigheid en hoesten.

Gebruik Anoro

Anoro is beschikbaar in een inhalator (de Ellipta) met rode beschermkap. Het is belangrijk dat u Anoro dagelijks, eenmaal per dag op hetzelfde tijdstip volgens instructies van uw arts gebruikt. Dit helpt om de kortademigheidsklachten gedurende dag en nacht te verminderen. Voor informatie over bijwerkingen kunt u de bijsluiter raadplegen.

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. In de bijsluiter leest u hoe u dat kunt doen.

Arts en apotheker

Voor zorgverleners is volgens de definitie van de geneesmiddelenwet
aanvullende productinformatie beschikbaar op onze website speciaal voor zorgverleners.