Wellbutrin XR (bupropion)

Wat is Wellbutrin XR?

Wellbutrin XR is een selectieve remmer van de heropname van catecholaminen ook wel neurotransmitters (noradrenaline en dopamine). Het behoort tot de groep geneesmiddelen met de naam antidepressiva. De werkzame stof in Wellbutrin XR is bupropion.

Voor wie is Wellbutrin XR?

De indicatie voor Wellbutrin XR is de behandeling van volwassenen vanaf 18 jaar met depressieve episodes.

Gebruik van Wellbutrin XR

Wellbutrin XR is beschikbaar als roomwitte tot gele ronde tabletten met vertraagde afgifte met 150 mg of 300 mg. De tabletten zijn eenzijdig bedrukt met zwarte inkt.

Stop of verlaag de medicatie alleen in overleg met een arts.

 

Wellbutrin XR is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Wellbutrin XR kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken en in de bijsluiter.

 

 

Heeft u hulp nodig? 

Dan kunt u contact opnemen met de Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.