Serevent (salmeterol)

Wat is Serevent?

Serevent is een langwerkende ß2-agonist en behoort tot de groep geneesmiddelen met de naam sympathicomimetica. De werkzame stof in Serevent is salmeterol. Serevent is een langwerkende luchtwegverwijder en helpt het open blijven van de luchtwegen in de longen. Dit maakt het makkelijker lucht in en uit te ademen.

Voor wie is Serevent?

Astma
De indicatie van Serevent is voor volwassen en adolescenten vanaf 12 jaar en ouder en voor kinderen vanaf 4 jaar en ouder met astma voor:

  • Regelmatige symptomatische aanvullende behandeling (“indien nodig” behandeling) van reversibele (omkeerbare) luchtwegobstructie bij astma, waaronder nachtelijk astma, die met inhalatiecorticosteroïden in overeenstemming met de huidige behandelrichtlijnen, de astma niet onder controle hebben;
  • Voorkomen van inspanningsastma.

 

COPD
De indicatie van Serevent is voor volwassenen van 18 jaar en ouder voor:

  • Behandeling van chronische obstructieve longziekte (COPD).

Gebruik van Serevent

Serevent is beschikbaar als voorverdeelde inhalatiepoeder in een Diskus en als witte tot gebroken witte suspensie in een aluminium spuitbusje en is CFK-vrij. Het spuitbusje is geplaatst in een groene Inhalator aërosol. Serevent is beschikbaar in de volgende volumes:

  • Diskus: 50µg

Elke voorverdeelde dosis in de Serevent Diskus bevat 50 microgram salmeterol (als salmeterolxinafoaat).

  • Inhalator aërosol: 25µg

Elke dosis in de Serevent inhalator aërosol bevat 25 microgram CFK-vrij salmeterol (als xinafoaat) (afgemeten dosis).

De inhalator aërosol moet ten minste eenmaal per week worden gereinigd.

Serevent Inhalator aërosol moet regelmatig worden gebruikt. De volledige voordelen van de behandeling worden zichtbaar na verschillende doseringen van het geneesmiddel. Omdat er bijwerkingen geassocieerd worden met overmatige dosering van deze geneesmiddelenklasse, mag de dosering of toedieningsfrequentie alleen worden verhoogd op medisch advies.

Een goed gebruik van de Serevent Diskus en Serevent Inhalator aërosol staat beschreven in de samenvatting van de productkenmerken en in de bijsluiter.

 

Serevent is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

De dosering, wijze van gebruik, wijze van bewaren en de bijwerkingen van Serevent kunt u nalezen in de samenvatting van de productkenmerken (Serevent Diskus, Serevent Inhalator CFK-vrij aërosol) en in de bijsluiter (Serevent Diskus, Serevent Inhalator CFK-vrij aërosol).