Open en transparant samenwerken

Patiëntenorganisaties

Een samenwerking tussen GSK en patiëntenorganisaties dient het patiëntbelang. Door kennisuitwisseling tussen beide organisaties ontstaat meer inzicht in behoeften, belemmeringen en problemen van patiënten.

Wat verstaan patiënten onder een betere kwaliteit van leven? Hoe ervaren zij bepaalde medicijnen en vaccins? Met deze kennis kan GSK onderzoeken of er verbeteringen mogelijk zijn. Omgekeerd kunnen wij onze kennis over bepaalde aandoeningen ook weer delen. Soms is er ook financiële ondersteuning, vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid.

Open en transparant samenwerken

Wij zijn open over de samenwerking met patiëntenorganisaties. Die samenwerking is gebaseerd op wederzijds voordeel en vindt in alle eerlijkheid en openheid plaats. Daarbij houden we ons uiteraard aan de Nederlandse wet- en regelgeving en aan de eigen strikte, interne gedragscode, die op veel punten strenger is dan wat de wet van ons verlangt.

Overzichten financiële ondersteuning patiëntenorganisaties