Andere zorgpartijen

We pleiten voor het sturen op gezondheidswinst: het sturen op zorguitkomsten en niet op zorgproductie. Uiteindelijk hebben alle partijen daar belang bij: de betaler, de patiënt, de zorgverlener en de leverancier van geneesmiddelen.

Een voorbeeld:

Brocacef Groep, KNMP/SFK, De Friesland Zorgverzekeraar, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim en GlaxoSmithKline zijn een nieuw initiatief gestart voor COPD-patiënten. Het Initiatief Patiëntenzorg Farmacie (IPF) dient twee doelen: goed gebruik van geneesmiddelen en kostenbesparing. Het is voor het eerst dat een dergelijke aanpak gevolgd wordt.

De mate van therapietrouw, exacerbaties (toename symptomen), ziekenhuisopnames en gemaakte zorgkosten worden geëvalueerd binnen het project. Door bestaande interventies goed en op maat te implementeren, is namelijk de verwachting dat de therapietrouw wordt verbeterd. Daarmee realiseert de patiënt gezondheidswinst en kan de zorgverlener hoogwaardige zorg leveren tegen lagere kosten.