Insider maakt kwaliteit van zorg meetbaar

Verbetering van de kwaliteit van zorg is een belangrijke maatschappelijke doelstelling. Maar wat is zorgkwaliteit en hoe meet je dat?

Vaak geldt: hoe meer therapie, voorlichting, geneesmiddelen en diagnose patiënten krijgen, hoe beter. Maar wat levert dat eigenlijk op? Is de kwaliteit van leven van de patiënt wel verbeterd? Om dat te meten, zijn nieuwe methoden nodig.

Insider is een slimme software-applicatie voor de huisartsenpraktijk en zorggroepen. Het geeft inzicht in de kwaliteit van zorg, doordat het medische patiëntinformatie op praktijkniveau analyseert en weergeeft in overzichtelijke dashboards.

Met deze analyses kunnen zorgproffesionals hun kwaliteit van zorg verbeteren. Bijvoorbeeld met een overzicht van alle patiënten met diabetes in de praktijk, hun medicatie en abnormale of verslechterende meetwaarden. Met die informatie kunnen artsen gericht patiënten oproepen voor controle.

GSK ontwikkelde deze toepassing in samenwerking met Magistro, De Praktijk Index en met input van patiënten. GSK heeft kennis en middelen beschikbaar gesteld om Insider mogelijk te maken. InZo BV brengt het product nu op de markt.