Innovatie

Wij willen mensen helpen zich beter te voelen, een actiever leven te leiden en langer te leven.

Daarom biedt GSK patiënten en zorgverleners ondersteuning met diverse zorgtoepassingen.

Bijvoorbeeld met:

  • mijncopdcoach is een e-healthprogramma dat COPD-patiënten helpt tijdig de juiste acties te ondernemen.
  • MijnAstmaApp geeft patiënten vanaf 12 jaar persoonlijke informatie en advies om hun astma beter te beheersen. Deze app is op dit moment niet meer te downloaden. Er wordt hard gewerkt aan een verbeterde versie.