Publiceren van onderzoek

Sinds enkele jaren publiceren wij alle onderzoeksresultaten, positief of negatief, op onze website Clinical Study Register.

Deze website is voor iedereen toegankelijk. Wij doen dit ook als het onderzoek na twee jaar niet is gepubliceerd door een medisch tijdschrift. Daarnaast stellen we sinds kort al onze onderzoeksdata op het niveau van de proefpersoon geanonimiseerd beschikbaar voor de wetenschap.

We hebben hiervoor een voor de bedrijfstak unieke procedure ontwikkeld die eenvoudig en transparant via een website toegankelijk is. Eind dit jaar zijn er 400 trials beschikbaar en over enkele jaren zelfs al onze 5000 trials die we sinds de start van GSK hebben uitgevoerd. Uiteraard is anonimiteit van de individuele gegevens van de proefpersonen een absolute en gegarandeerde randvoorwaarde.