Open innovatie

Onze strategie van open innovatie is ontwikkeld om veranderingen te bevorderen die verder reiken dan GSK alleen. Dit doen we door expertise, bronnen, intellectuele eigendommen en kennis te delen met externe onderzoekers en wetenschappers.

Voorheen lag onze focus bij ziekten in ontwikkelingslanden, zoals malaria, tuberculose en parasitaire infecties. Nu passen we open innovatiemodellen zo aan dat we ze ook kunnen toepassen in andere gebieden van grote medische behoefte en wetenschappelijke uitdagingen, zoals infectieziekten, auto-immuunziekten, immuno-oncologie en zeldzame ziekten.

Meer over onze strategie met betrekking tot 'open innovatie' kunt u lezen op onze corporate website.