GSK en Lyell Immunopharma ontwikkelen samen nieuwe generatie kankertherapieën

GlaxoSmithKline gaat een vijfjarige samenwerking aan met Lyell Immunopharma, een biotechnologisch bedrijf in San Francisco.

Samen zullen zij nieuwe technologieën ontwikkelen om de effectiviteit van celtherapie met gemanipuleerde T-cellen voor kankerpatiënten te verbeteren. De technologie van Lyell zal de pijplijn van GSK voor de ontwikkeling van cel-en gentherapie verder versterken. Dat geldt onder meer voor GSK3377794, dat zich richt op het NY-ESO-1-antigeen dat tot expressie wordt gebracht in meerdere kankertypen.

Tot op heden zijn twee celtherapieën goedgekeurd voor bloedkankers. In solide tumoren hebben gemanipuleerde T-cellen nog geen sterke klinische activiteit laten zien. Het verbeteren van de conditie van T-cellen en het uitstellen van T-celuitputting zou kunnen helpen om T-celtherapie effectiever te maken. Door de cel- en gentherapieprogramma's van GSK te combineren met de technologie van Lyell, kan het gezamenlijke onderzoeksteam celtherapie voor solide tumoren optimaliseren. Dat voorziet in een grote medische behoefte bij de behandeling van dit type patiënten. 

Lees meer over deze samenwerking.