GSK bovenaan de Antibiotica Resistentie Benchmark

GSK bovenaan de Antibiotica Resistentie Benchmark

Leidende positie in nieuw initiatief Access to Medicine Foundation.

De nieuwe Benchmark beoordeelt de inspanningen van 30 farmaceutische bedrijven om resistentie van antibiotica, en andere geneesmiddelen, tegen infecties te voorkomen. Hoewel er geen formele ranking is, gaat GSK aan de leiding op alle facetten van de Benchmark: 

  • antibiotica research & development
  • fabricage & productie
  • toegang & duurzaamheid

De Antibiotica Resistentie Benchmark is een onafhankelijk initiatief van de Access to Medicine Foundation.

Het resistent worden van bacteriën tegen bestaande antibiotica vormt wereldwijd een steeds groter probleem. De kans dat antibiotica hun effectiviteit verliezen, wordt groter des te vaker antibiotica gebruikt worden. Er zijn maatregelen nodig om ook in de toekomst infecties goed te kunnen te behandelen.

GSK is al 40 jaar actief op het vlak van onderzoek en ontwikkeling van nieuwe antibiotica en zet zich actief in tegen antibioticaresistentie. We brengen onze wetenschappelijke innovatiekracht en deskundigheid in, die in combinatie met de vaardigheden en middelen van andere partners een goede kans bieden voor patiënten die te maken krijgen met antibioticaresistentie.

De inspanningen van GSK richten zich op drie sporen:

  1. Het voorkomen van infecties door de afhankelijkheid van antibiotica terug te dringen, onder andere door de ontwikkeling van vaccins die infecties voorkomen en door geen licenties aan te vragen voor gebruik van antibiotica in de veeteelt.
  2. R&D op het gebied van nieuwe antibiotica.
  3. Het ontwikkelen van nieuwe commerciële modellen die investeringen in nieuwe antibiotica aantrekkelijk maken: nieuwe antibiotica worden immers zo lang mogelijk niet gebruikt.

Deze initiatieven dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, verantwoorde productie en verstandig gebruik.