Toegang tot de gezondheidszorg

Onze geneesmiddelen, vaccins en gezondheidsproducten verbeteren de kwaliteit van leven voor patiënten en consumenten over de hele wereld.

Maar miljoenen mensen krijgen nog altijd niet de vaccins en behandelingen die ze nodig hebben. Omdat ze deze niet kunnen betalen, ze niet in hun omgeving verkrijgbaar zijn, of omdat ze gewoonweg niet bestaan. In veel landen is het gezondheidszorgstelsel nog steeds onder de maat.

We willen onze bijdrage leveren aan deze mondiale problemen op het gebied van volksgezondheid en de voordelen van onze producten voor meer mensen beschikbaar maken. Daarom gebruiken we open innovatie om onvervulde medische behoeften aan te pakken, proberen we nieuwe bedrijfsmodellen uit om de toegankelijkheid van onze producten te vergroten, en werken we samen om de infrastructuur van de gezondheidszorg te versterken.

Meer over zorg voor iedereen

Toegang tot gezondheidszorg

Miljoenen mensen hebben nog steeds geen toegang tot de basisgezondheidszorg. We willen helpen hier verandering in te brengen. Dus gebruiken we onze wetenschappelijke expertise, onze partnerschappen en mondiale reikwijdte om producten te ontwikkelen en te maken voor mensen die ze nodig hebben, waar ze ook wonen.

De gezondheid en het welzijn in gemeenschappen

Om de toegankelijkheid van zorg in kwetsbare gebieden te verbeteren, maken we gerichte producten en doneren we geld aan duurzame programma's. Daarnaast moedigen we onze werknemers aan om hun tijd en deskundigheid in te zetten voor het goede doel. In 2014 hebben we GBP 201,5 miljoen geïnvesteerd in gemeenschappen over de hele wereld.

Investeren in de minst ontwikkelde landen

Het chronisch tekort aan geschoold medisch personeel in de armste landen van de wereld wordt gezien als een van de grootste barrières voor goede gezondheid. Een volledig geschoolde gezondheidswerker kan, met goede ondersteuning, gewone kinderziekten behandelen en medische voorlichting geven voor wel 500 kinderen per jaar.