Onze planeet

Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst onze hoogstaande producten kunnen blijven leveren aan patiënten en consumenten, moeten we nu de natuurlijke hulpbronnen beschermen die we nodig hebben voor de productie ervan.

We willen de impact op het milieu van onze activiteiten en producten gedurende hun gehele levenscyclus beheersen en reduceren.

We hebben onszelf ambitieuze doelen gesteld om koolstofdioxide, water en afval in onze waardeketen terug te dringen. Dit betreft het proces vanaf de werving van grondstoffen en de impact van onze eigen laboratoria en fabrieken, tot het gebruiken en weggooien van onze producten door patiënten en consumenten.

Koolstofdioxide

Ons langetermijndoel is om in 2050 een geheel koolstofdioxideneutrale waardeketen te hebben. We verminderen onze operationele uitstoot en proberen samen met leveranciers en consumenten de uitstoot te verminderen die ontstaat bij de werving van grondstoffen en het gebruik van onze producten. Dit betekent dat we niet alleen de emissies in de waardeketen willen managen, maar dat we ook kijken naar technologieën die zuiniger omgaan met de grondstoffen die we nodig hebben om onze producten te maken.

Water

Bij onze activiteiten in onderzoekslaboratoria, productiefaciliteiten en kantoren verbruiken we minder dan 15 miljoen m3 water per jaar. We zoeken continue naar nieuwe mogelijkheden om ons waterverbruik terug te dringen. We zijn minder water gaan verbruiken door efficiënte schoonmaakprocedures, lekkage op te sporen en te repareren en te investeren in efficiënte apparatuur. Een voorbeeld hiervan is onze site in Nairobi Kenia: hier vangen we water op om het opnieuw te gebruiken en installeerden we een efficiënt waterverwarmingssysteem. Het resultaat is een reductie van 16% op het waterverbruik.

Afval en andere gevolgen voor het milieu

Het is ons doel om in 2020 ons bedrijfsafval te halveren en we werken aan het elimineren, hergebruiken en recyclen van afval, plus het opwekken van energie uit afval. In 2016 brachten onze activiteiten 137.000 ton afval op, 4% minder dan in 2015. We gaan door met het zoeken van manieren om afval te verminderen op afzonderlijke locaties om ons doel voor 2020 te behalen; halvering van ons bedrijfsafval.

Samenwerken met leveranciers

We weten dat de gevolgen van de vervaardiging van onze producten en geneesmiddelen veel verder reiken dan onze eigen activiteiten. In feite komt 40% van onze CO2-voetafdruk voort uit onze toeleveringsketen. Ons streven om de gevolgen voor het milieu te beheersen reikt dan ook verder dan onze directe activiteiten. Daarom werken we nauw samen met onze leveranciers om manieren te zoeken waarmee we de impact die wij gezamenlijk hebben op onze natuurlijke leefomgeving te verkleinen.