Vergroten vertrouwen en transparantie

Op 5 september 2016 verscheen er een interview met de Senior Vice President, Erik van Snippenberg, in de Volkskrant. Het interview ging over de veranderingen in het business model van GSK.

Het interview met Erik van Snippenberg volgde op een uitgebreid achtergrondverhaal in de Volkskrant van 3 september over betalingen die artsen van de farmaceutische industrie ontvangen.

De afgelopen tien jaar heeft GSK een aantal fundamentele veranderingen doorgevoerd in haar bedrijfsmodel die de transparantie en het vertrouwen in het bedrijf moeten vergroten. Zo zijn er veranderingen doorgevoerd in de manier waarop GSK werkt en omgaat met artsen en andere zorgverleners. Die veranderingen zijn er op gericht om ook de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan.

Het interview gaat onder andere in op de voorlopersrol die GSK op dit vlak vervult binnen de farmaceutische industrie en het feit dat GSK in 2016 is gestopt met het betalen van artsen voor het houden van voordrachten aan andere artsen en geen reis- en verblijfkosten vergoedt aan artsen die congressen willen bezoeken.