GSK voor de vijfde keer bovenaan Access to Medicine Index

GSK staat voor de vijfde achtereenvolgende keer op de eerste plaats in de Access to Medicine Index, vanwege de leidende rol op het gebied van research & development, prijsbeleid, productie en distributie en medicijndonaties.

De Index verschijnt elke twee jaar en brengt in kaart in hoeverre de wereldwijde top 20 van farmaceutische bedrijven bijdragen aan het verbeteren van de toegankelijkheid van geneesmiddelen in ontwikkelingslanden. Sinds de introductie van de index in 2008 voert GSK de lijst aan.

Sir Andrew Witty, CEO van GSK, reageert op de 2016 Index: “De afgelopen tien jaar zijn onze inspanningen die gericht zijn op het vergroten van toegang tot gezondheidszorg erkend door de Access to Medicine Index. Dit is te danken aan alle medewerkers bij GSK die zich elke dag inzetten voor onderzoek, ontwikkeling en het beschikbaar maken van innovatieve medicijnen en vaccins, en aan onze partners. Deze inspanningen zorgen er onder meer voor dat meer kinderen in de armste landen gevaccineerd kunnen worden tegen dodelijke ziektes en meer patiënten noodzakelijke HIV en astmamedicijnen kunnen ontvangen. Essentiële gezondheidszorg komt zo ook terecht bij de meest afgelegen gemeenschappen in de wereld.”

“De ingrijpende veranderingen die we hebben doorgevoerd in ons business model maken het mogelijk dat onze producten zo toegankelijk en betaalbaar mogelijk zijn, terwijl we de winst realiseren die nodig is voor een duurzame bedrijfsvoering en investeringen in onderzoek. We kunnen echter niet stilstaan en achterover leunen. Het vergroten van de toegang tot gezondheidszorg vormt een complexe en doorlopende uitdaging. Dat kunnen we ook zien aan de index van dit jaar die veeleisender was dan ooit. Maar het is een uitdaging die we graag aangaan.”

Sinds de vorige Index in 2014 heeft GSK stappen ondernomen om toegang tot de gezondheidszorg te vergroten:

  • Verdere uitbreiding van onze geleidelijke aanpak ten aanzien van patenten en intellectueel eigendom om zodoende de toegang tot medicijnen te vergroten in de armste landen.
  • Ons kandidaat-vaccin voor malaria kreeg een positief wetenschappelijk oordeel van Europese regelgevers voor gebruik bij preventie van malaria bij jonge kinderen in sub-Sahara Afrika.
  • Om de toegang tot ons meest recente HIV medicijn te vergroten heeft ViiV Healthcare, waar onze HIV activiteiten zijn ondergebracht, haar licentieovereenkomst verlengd met de Medicine Patent Pool voor de volwassen samenstelling van dit medicijn zodat het beschikbaar is voor alle nog resterende landen met een laag tot middeninkomen. Dit betekent dat er 270,000 mensen extra vallen onder de licentie, inclusief meer dan 94% van de volwassenen met HIV in ontwikkelingslanden.
  • Voortzetting van ons Africa Open Lab waarmee onderzoek naar niet-overdraagbare ziektes ondersteund wordt en partnerships worden ontwikkeld met Afrikaanse universiteiten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van vaardigheden en competenties.
  • De introductie van billijke prijsstrategieën voor meer producten, waaronder HIV/AIDS, aandoeningen van de lage luchtwegen, astma en kinkhoest
  • Via ons partnership met Save the Children bereiken we meer dan 1.3 miljoen kinderen in de armste landen. Dit doen we onder andere door de behandeling van kinderen met malaria, longontsteking en diarree en toediening van vaccins.
  • Het bevorderen van onderzoek naar potentieel nieuwe antibiotica en de ondertekening van een gezamenlijk initiatief om antimicrobiële resistentie tegen te gaan, te investeren in R&D en de toegang tot antibiotica te verbeteren.

Deze initiatieven dragen bij aan de veranderingen die we in ons business model hebben gemaakt om te zorgen voor duurzame toegang en innovatie; het stimuleren van samenwerking op het gebied van onderzoek naar ziektes die ontwikkelingslanden disproportioneel raken; het ondersteunen van gemeenschappen bij het versterken van hun gezondheidszorgsystemen; en het aangaan van partnerships met overheden, NGO’s en andere bedrijven die onze inspanningen versterken.