GSK nr. 1 in Fortune’s Change the World lijst

FORTUNE Magazine heeft de Change the world lijst gepubliceerd en GSK staat op nummer 1!

FORTUNE Magazine publiceerde voor de tweede keer de lijst met bedrijven die een belangrijke positieve impact hebben op maatschappij of milieu door hun bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering. We zijn bijzonder trots dat we dit jaar op nummer één staan op deze lijst. GSK krijgt erkenning voor de wijze waarop zij inspeelt op maatschappelijke verwachtingen op een manier die verder gaat dan je van een maatschappelijk verantwoord bedrijf mag verwachten.

Andere vorm van ons businessmodel

Het traditionele farmaceutische business model is gestoeld op zo’n 600 miljoen mensen, de bevolking in West-Europa en de VS. Het heeft gezorgd voor belangrijke doorbraken op het gebied van HIV/AIDS en kanker. De uitdaging is nu om te zorgen dat we de andere 6 miljard mensen niet vergeten; mensen uit landen met lage en gemiddelde inkomens die te kampen hebben met ziektes die niet vaak voorkomen in ontwikkelde landen. Mensen die bovendien vaak de behandeling voor deze ziektes niet kunnen betalen. Dit is het uitgangspunt geweest voor belangrijke veranderingen die we hebben ingezet om ons business model op een andere manier vorm te geven.

Toegang tot medicijnen

FORTUNE Magazine wijst in het bijzonder op de manier waarop we zorgen voor toegang tot medicijnen: in rijke én minder ontwikkelde landen, bijvoorbeeld door:

  • Toegang te geven tot onze patenten
  • Ontwikkeling van Malaria en Ebola vaccins
  • ViiV’s recente tenderovereenkomst in Botswana en 
  • GSK’s partnership met Save the Children

Met deze initiatieven, alsmede de veranderingen in ons commerciële model en onze innovatie pipeline, bouwen we aan een duurzame en winstgevende onderneming.