Bijdrage GSK aan gezondheidsuitdagingen

GSK levert bijdrage aan de grote gezondheidsuitdagingen in de wereld.

Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in september kondigde GSK een aantal stappen aan die een bijdrage leveren aan de grote gezondheidsuitdagingen in de wereld. Het gaat onder andere om:

  • Het bieden van vaccinaties aan vluchtelingen tegen de laagst mogelijke prijs.
  • Ondersteunen van een nieuwe aanpak gericht tegen toenemende antibioticaresistentie.
  • GSK richt zich in het recente licht van Ebola en Zika met het voorstel voor een Biopreparedness Organisation op een betere voorbereiding op dit soort wereldwijde bedreigingen voor de publieke gezondheid. 

Lees het persbericht.