Publicatie van giften aan patiëntenorganisaties in 2014

Voor ons staat patiëntfocus centraal in ons denken en handelen. Daarom steunden wij in 2014, zes patiëntenorganisaties.

Overzicht steun aan patiëntenorganisaties 2014 (pdf)

Ondersteuning van patiëntenorganisaties doen we onder twee voorwaarden: de patiënt wordt hier letterlijk beter van en de patiëntenorganisatie behoudt haar onafhankelijkheid in haar missie het patiëntbelang te dienen. Al sinds 2007 publiceren we deze overzichten om zodoende transparant te kunnen zijn over de steun aan maatschappelijke partners in de zorg. Bekijk de overzichten van voorgaande jaren. 

GSK beschouwt patiënten als een belangrijke partner in de zorg en als medebehandelaars van hun eigen aandoening of ziekte.

Daarom werken we nauw samen met patiëntenorganisaties. Die betrekken we bijvoorbeeld bij onderzoek en ontwikkeling. Zodat onderzoekers en ontwikkelaars begrijpen wat leven met een bepaalde ziekte betekent. En zo kunnen inspelen op de behoeften van patiënten. Wat verstaan patiënten onder kwaliteit van leven? Wat is hun ervaring met het gebruik van medicijnen en vaccins?

Van advies tot ondersteuning

Onze samenwerking met patiëntenorganisaties is divers. Niet alleen leren wij van patiëntenorganisaties, omgekeerd leren zij van onze know how. Doordat wij veel onderzoek doen naar medicijnen, leren wij ook veel van de ziekte. Die kennis geven we graag door.

Soms is er ook financiële ondersteuning, vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid.

Open en transparant samenwerken

GSK is open over de samenwerking met patiëntenorganisaties. Die samenwerking is gebaseerd op wederzijds voordeel en vindt in alle eerlijkheid en openheid plaats. Daarbij houdt GSK zich uiteraard aan de Nederlandse wet- en regelgeving en aan de eigen strikte, interne gedragscode, die op veel punten strenger is dan wat de wet van ons verlangt.