Betrokkenheid


Bij GSK voeren we onze bedrijfsactiviteiten op verantwoorde wijze uit. Onze missie is de kwaliteit van leven te verbeteren door mensen in staat te stellen een actiever leven te leiden, zich beter te voelen en langer te leven.

Om deze missie te realiseren passen we ons bedrijfsmodel aan en volgen we een strategie die duurzame resultaten oplevert door innovatie en het vergroten van toegang, altijd met onze waarden als drijfveer.

De belangrijkste informatie over onze benadering van verantwoord ondernemen staat samen met onze financiële cijfers in het jaarverslag. In onze bijlage Responsible Business Supplement 2016 vindt u meer uitgebreide informatie en context rondom ons werk als verantwoord ondernemer.

Commitments

In 2012 hebben we 23 commitments voor de toekomst ontwikkeld die gelden voor de vier gebieden van onze verantwoordelijke bedrijfsvoering. Deze doelstellingen, waarmee we leemten in de mondiale volksgezondheid willen aanpakken, hebben we op één lijn gebracht met onze strategische prioriteiten en waarden.

Klik op de links hieronder voor meer informatie over hoe we onze commitments steeds meer inhoud geven in elk van onze vier gebieden:

Gezondheid voor iedereen

Hoe we innovatieve producten ontwikkelen en de toegangelijk van de gezondheidszorg verbeteren voor patiënten over de wereld.

Ons gedrag

Hoe we onze waarden in alle lagen van ons bedrijf verankeren, ook de manier waarop we onze producten onderzoeken, ontwikkelen, verkopen en vermarkten.

Onze mensen

Hoe we een inspirerende en ondersteunende werkomgeving creëren die mensen stimuleert om hun capaciteiten verder te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

Lees ons 2014 PULSE Impact Report PDF (opent in een nieuw venster), waarin staat beschreven wat onze 2014 PULSE vrijwilligers hebben bereikt in de maatschappij, voor zichzelf en voor ons bedrijf

Onze planeet

Hoe we de gevolgen voor het milieu van onze activititeiten en producten beheersen door uitstoot van CO2, watergebruik en afval te verminderen.

Overzicht

We hebben een solide structuur opgebouwd om er zeker van te zijn dat we maatschappelijke verantwoordelijkheid op de juiste manier aanpakken. Ons Corporate Responsibility Committee (CRC) op bestuursniveau heeft het algehele toezicht en bevindt zich in een organisatorische structuur die verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid garandeert.

Dialoog met belanghebbenden

We onderhouden nauwe contacten met veel verschillende belanghebbenden door: dagelijkse interacties met klanten; overleg met overheden en patiëntenorganisaties; reguliere dialoog met werknemers, leveranciers, partners en investeerders.

Via deze dialoog met belanghebbenden weten we wat de impact van onze bedrijfsactiviteiten op deze groeperingen is, en vice versa. Hun feedback helpt ons belangrijke kwesties vast te stellen, prioriteiten toe te kennen, en reacties te ontwikkelen die zowel de maatschappij als onze aandeelhouders ten goede komen.